svasdssvasds

อังค์ถัดชี้ FDI อาเซียนพุ่งแซงจีนโตต่อเนื่อง 

03 พ.ย. 2562 เวลา 8:27 น. 842

Richard Bolwijn ผอ.วิจัยการลงทุน ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) เปิดเผยรายงานการลงทุนโดยตรง หรือ FDI ที่ไหลเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนกับทีมข่าวต่างประเทศนพส.ฐานเศรษฐกิจว่า ในช่วง 6เดือนแรกของปี 2019 นี้ การลงทุนโดยตรงมีมูลค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 20% โดย 4ประเทศที่มีการเติบโตมากที่สุดคือ อินโดนีเซีย มาเลเซียเวียดนามและสิงคโปร์  การลงทุนโดยตรงที่ไหลเข้ามาในอาเซียนมีมูลค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่มาช่วงครึ่งปีแรกของ 2019  มีปัจจัยสงครามการค้าที่เป็นตัวเร่งให้อัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  

หากย้อนกลับไปดูในปี 2018 จะพบว่า การลงทุนโดยตรงเพิ่มขึ้นจากปี 2017 จาก 1.47 แสนล้านเหรียญฯเป็น 1.55 แสนล้านเหรียญฯ โดยประเทศที่มีการลงุทนมากที่สุดคือ กัมพูชา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม คิดเป็น 11.5 ของการลงทุน FDI ทั่วโลก

ด้านสิงคโปร์ยังคงมีอัตราการเติบโตการลงทุนโดยตรงหรือ FDI  โดยเฉพาะด้านบริการด้านการเงิน ซึ่งคิดเป็น 40% การจากลงทุนโดยตรงทั้งหมด 25% คือการค้า และ 10% คือด้านอสังหาริมทรัพย์  

สำหรับการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน ยังคงต้องเน้นความร่วมมือกันของประเทศต่างๆ การรองรับและอำนวยความสะดวกทางด้านธุรกิจ สร้างแพลทฟอร์มออนไลน์ ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวนความสะดวกและง่ายต่อการจัดตั้งธุรกิจ  นอกจากนี้นยังต้องเน้นการเพิ่มทักษะด้านแรงงาน แต่ต้องสามารถเคลื่อนย้ายทักษะเหล่านี้ไปในภูมิภาคอาเซียนได้ด้วย จากความร่วมมือกันในของอาเซียนด้านแรงงาน และการเพิ่ม value chain ในอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิตขณะเดียวกันยังต้องวางโครงสรา้งพื้นฐานพื้นรองรับการเติบโตของ ดิจิทัล อีโคโนมี ที่จะเป็นแรงผลักดันของการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคตด้วย 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด