ผุดดิจิตอลฮับรับ ‘หม่า’ !! WHA เนรมิตบางปะกง 232 ไร่ - ชงนายกฯ อนุมัติ ธ.ค. นี้

15 พฤศจิกายน 2561
151161-1956

สกพอ. เตรียมเสนอนายกฯ ธ.ค. นี้ อนุมัติ WHA เนรมิตที่บางปะกง 232 ไร่ ตั้งสมาร์ทดิจิตอล ปูทางรับ 'อาลีบาบา' ผุดอาณาจักรในไทย พ่วงขอปลดล็อกกฎหมายศุลกากร ยืดเวลาชำระภาษีนำเข้า 14 วัน

หนึ่งในนโยบายสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี คือ การดึงดูดนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มอาลีบาบาอยู่ในลำดับความสำคัญต้น ๆ ที่รัฐบาลไทยเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในธุรกิจ E-Commerce และระบบโลจิสติกส์ จนมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ เอ็มโอยู เมื่อครั้ง นายแจ็ค หม่า ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอาลีบาบา เดินทางมาเยือนไทยช่วงเดือน เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา ที่จะจัดตั้งศูนย์ Smart Digital Hub ในพื้นที่อีอีซี โดยบริษัท Cainiao วงเงินลงทุนประมาณ 11,000 ล้านบาท

 

[caption id="attachment_348132" align="aligncenter" width="503"] แจ็ค หม่า ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอาลีบาบา แจ็ค หม่า ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอาลีบาบา[/caption]

ยื่นตั้งเขตส่งเสริมอี-คอมเมิร์ซ
ล่าสุด จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่า ในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ที่มี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561 ได้รับทราบข้อเสนอของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เพื่อขอจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ) บริเวณตำบลบางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ประมาณ 232 ไร่แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เช่น การใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และร้านค้าของที่ระลึกตามจังหวัดต่าง ๆ อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนช่วยในการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่มีการขยายตัวและมีมูลค่าเพิ่ม

ในเขตส่งเสริมฯ ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย Smart Digital Hub และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงปี 2562 สอดรับกับแผนงานของกลุ่มอาลีบาบา ที่ได้ลงนามเอ็มโอยูไว้ ที่จะเข้ามาลงทุนก่อนหน้านี้


GP-3418_181115_0009

ปลดล็อก ก.ม.ศุลกากร
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับกิจการอี-คอมเมิร์ซ ภายใต้การส่งเสริมในอีอีซี จะมีการขยายเวลาการเสียภาษีอากรให้ 2 สัปดาห์ หรือ 14 วัน จากเดิมที่จะต้องชำระภาษีทันที เมื่อมีการนำเข้าสินค้าและพนักงานกรมศุลกากรได้รับและออกใบขนสินค้าให้แล้ว รวมทั้งยังยกเว้นมาตรา 28 กรณีการส่งสินค้าคืนเข้าเขตปลอดอากร กรณีที่มีการส่งของคืนจากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือเหตุอื่น ภายใน 14 วัน ผู้ประกอบการสามารถยกเลิกรายการในใบขนสินค้า เหมือนว่าไม่ได้นำสินค้าดังกล่าวออกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษอี-คอมเมิร์ซได้


รอลุ้นรัฐบาลไฟเขียว
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group กล่าวว่า การขอจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม : กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริเวณตำบลบางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ประมาณ 232 ไร่นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ส่งให้กับ สกพอ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดตั้งเขตส่งเสริมพิเศษฯ ส่วนจะมีการอนุมัติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในช่วงเดือน ธ.ค. นี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับทาง สกพอ. จะนำเข้าสู่วาระการพิจารณาหรือไม่

 

[caption id="attachment_348142" align="aligncenter" width="503"] ©TheDigitalArtist ©TheDigitalArtist[/caption]

บีโอไอหนุนลงทุนสุดลิ่ม
ด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า สำหรับการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ประเภทอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ที่มีการนำดิจิตอลและหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินงาน แต่หากทางอีอีซีสามารถกำหนดกิจกรรมย่อยภายใต้อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษดังกล่าว ทางบีโอไอจะนำไปเป็นกรอบให้การส่งเสริมการลงทุนต่อไป

ความคืบหน้าการอนุมัติตั้งเขตส่งเสริมกิจการอี-คอมเมิร์ซดังกล่าว สอดคล้องกับจังหวะการเดินทางเยือนจีนของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4-8 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยระหว่างทริปดังกล่าว นายสมคิดได้พบปะกับ นายแจ็ค หม่า ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอาลีบาบา และได้บันทึกรายการเชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเยือนเมืองไทยผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ของอาลีบาบา ซึ่งมีฐานลูกค้านับพันล้านคนอีกด้วย

 

[caption id="attachment_348143" align="aligncenter" width="503"] สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี[/caption]

เร่งสถาบัน IoT ศรีราชา
อีกด้านการจัดตั้งสถาบันไอโอที เนื้อที่ 30 ไร่ ในโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand : EECd) ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบเพื่อก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที โดยเฟสแรกใช้งบ 1,670 ล้านบาท จากปีงบประมาณ 2562 สร้างอาคาร 40,000 ตารางเมตร แบ่งเป็น ค่าก่อสร้างอาคาร 6 หลัง คาดแบบจะแล้วเสร็จภายใน ก.พ. 2562 เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยอาคาร 1 เอ พื้นที่ใช้สอย 4,500 ตารางเมตร จะแบ่งเป็น พื้นที่ออฟฟิศและโคเวิร์กกิ้ง สเปซ

โดยระหว่างรอการก่อสร้าง ดีป้าจะเร่งประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและเดินทางโรดโชว์ต่างประเทศ เพื่อประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจากประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ที่จะร่วมลงทุนและพัฒนาด้านนวัตกรรม โดยเบื้องต้นอยู่ระหว่างการเจรจา


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,418 วันที่ 15 - 17 พ.ย. 2561 หน้า 01-02

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ผุดดิจิตอลฮับรับ "แจ๊ค หม่า"
ไทย MOU ร่วมจีน 5 ฉบับ ยกระดับ อีอีซีสู่ดิจิตอลฮับ อาเซียน


เพิ่มเพื่อน
โปรโมทแทรกอีบุ๊ก