svasdssvasds

กนง.คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% มองเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวทั่วถึง

08 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 น.
Key point

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ในการประชุมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2017

กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ดีกว่าที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อน จากการส่งออกสินค้าที่เริ่มฟื้นตัวชัดเจน ภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาขยายตัวดีขึ้น และการใช้จ่ายของภาครัฐที่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก อีกทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนทยอยปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง ทั้งนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ เสถียรภาพการเงินจีน ภาวะทางการเมืองและปัญหาการเงินในยุโรป และการผิดนัดชำระหนี้ของตราสารหนี้ภาคเอกชน

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปได้ไปกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องตามราคาน้ำมันดิบโลก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงทรงตัว เนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ำ

ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลาย สะท้อนจากสภาพคล่องในระบบการเงินที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในบางช่วงที่ผ่านมาค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า จากความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในต่างประเทศ

Implication

อีไอซีคาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% ตลอดปี 2017

แม้ความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจต่างประเทศต่อเศรษฐกิจไทยจะยังคงมีอยู่ในระดับสูง แต่เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มขยายตัวได้อย่างทั่วถึงจากแรงขับคลื่อนทั้งของภาครัฐและเอกชน ทำให้ความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันมีน้อยลง ขณะเดียวกันแรงกดดันด้านเงินเฟ้อภายในปีนี้ยังไม่สูงเพียงพอที่จะนำไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน อีไอซีคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะคงอยู่ที่ 1.5% ตลอดปี 2017

ผู้เขียน: วิรันต์ภรณ์ โรจนวิภาตวนิช

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ(อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด