svasdssvasds

สมคิดพบซูจีผนึกเมียนมาดันการค้าโต 5 เท่า

05 ก.พ. 2560 เวลา 9:30 น.
“สมคิด” นำทีมนักธุรกิจลงนามเอ็มโอยู 15 ฉบับ เชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นพร้อมร่วมกันพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงตลอดแนวชายแดน หนุนการค้าโต 5 เท่า

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯฝ่ายเศรษฐกิจเป็นหัวหน้านำทีมครม.เศรษฐกิจและนักธุรกิจไทยกว่า 20 รายเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ

โดยเข้าพบหารือข้อราชการกับนายติน ตอ ประธานาธิบดี และนางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้น มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) 15 ฉบับกระตุ้นการสร้างทางเชื่อมโยงแนวชายแดน โครงการทวายเพิ่มการค้า 5 เท่าใน 5 ปี

ในด้านการค้าจะเพิ่มการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ให้บูรณาการ
ขณะที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนั้น ก็ได้ให้เมียนมาเร่งผลักดันโครงการลงทุนต่างๆ หากร่วมมือกันมากขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้การค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นไปถึง 5 เท่าตัวในระยะ 5 ปีได้จากปีละ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านการลงทุนเมียนมาจะอนุมัติให้เอ็กซิมแบงก์เข้ามาเปิดให้บริการและจะขอให้อนุมัติธุรกิจประกัน การใช้เงินบาท-เงินจ๊าตในการค้าโดยตรง

สำหรับเอ็มโอยูที่ไทยร่วมลงนามกับทางเมียนมากลุ่ม 1 การพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน ประกอบด้วยความตกลงระหว่างธนาคารกสิกรไทย และสภาหอการค้าของเมียนมา ร่วมกันอบรมพัฒนานักธุรกิจเอสเอ็มอีไปตลาดโลก เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 ร่วมกันสร้างรากฐานทางอุตสาหกรรมให้กับเมียนมา โดยมีความตกลงร่วมมือระหว่าง PAN group และ Apexworld ในการสร้างโรงงานรองเท้าแห่งแรกในเมียวดี ความตกลงร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)กับ Ayarwaddy DevelopmentPublic ในการพัฒนาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมเมืองเปะเต็งความร่วมมือระหว่างบริษัทมิตรผลฯและบริษัท Su enno พัฒนาอุตสาหกรรมนํ้าตาลเต็มรูปแบบ

กลุ่มที่ 3 ร่วมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของเมียนมา มีความตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสภาหอการค้าเมียนมา พัฒนาศักยภาพการค้าการตลาด ความตกลงระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับทางเอ็มไอเอ ของเมียนมา ยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ เป็นต้น

กลุ่มที่ 4 จะช่วยสร้างเศรษฐกิจดิจิตอลไปด้วยกัน โดยมีความตกลงร่วมระหว่าง T2Pกับ citymart group ในการสร้างE-wallet และ E-gift Platformความตกลงร่วมระหว่าง GSI กับMIA ในการนำระบบ Barcodeมาใช้อย่างเต็มที่ในเมียนมา และความตกลงระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับ UMFCCIในเรื่องมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,233 วันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2560
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด