นิด้าโพลเผยคนไทยมอง“โดนัลด์ ทรัมป์”ชนะเลือกตั้งส่งผลลบส่งออกไทย

27 พ.ย. 2559 เวลา 5:25 น.
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยรู้สึกอย่างไรกับโดนัลด์ ทรัมป์” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2559 จากประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการที่โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งและกำลังจะเป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการที่โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งและกำลังจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.58 ระบุว่า อเมริกาจะมีนโยบายกีดกันทางการค้ามากขึ้นและส่งผลทางลบต่อการส่งออกของไทย รองลงมา ร้อยละ 22.22 ระบุว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จะทำให้เศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่งขึ้น ร้อยละ 20.70 ระบุว่า โลกจะปั่นป่วนเพราะจะไม่มีอะไรที่แน่นอนทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคง   ร้อยละ 17.83 ระบุว่า โดนัลด์ ทรัมป์จะบริหารอเมริกาแบบ CEO บริหารองค์กรธุรกิจ ร้อยละ 17.67 ระบุว่า คนอเมริกันวางกับดักตัวเองด้วยการเลือกผู้นำที่คลั่งชาติ เหยียดเชื้อชาติและไม่เคารพสิทธิสตรี ร้อยละ 15.43 ระบุว่า คนอเมริกันจะตกงานน้อยลงเพราะนโยบายกีดกันผู้อพยพ ร้อยละ 15.03 ระบุว่า อเมริกาจะลดการแสดงบทบาทตำรวจโลกทำให้โลกสงบลง ร้อยละ 14.55 ระบุว่า สะใจที่คนอเมริกันจะได้เข้าใจเสียทีว่าทำไมคนไทยถึงชอบประท้วงขับไล่ผู้นำที่มีภาพลักษณ์ไม่ดี

ร้อยละ 11.75 ระบุว่า การค้าโลกจะเป็นธรรมมากขึ้นเพราะ โดนัลด์ ทรัมป์ จะไม่เอาเรื่องการค้ามาปนกับการเมืองระหว่างประเทศ ร้อยละ 11.67 ระบุว่า อเมริกาจะลดแรงกดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลไทย รวมถึงเรื่องการเป็นรัฐบาลทหารและสิทธิเสรีภาพพลเมือง ร้อยละ 11.19 ระบุว่า คนอเมริกันกำลังได้ผู้นำที่ฉลาดและจะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ร้อยละ 11.11 ระบุว่า อยากรู้ว่าคนรวยในอเมริกาที่ได้เป็นผู้นำประเทศจะทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ ร้อยละ 10.95 ระบุว่า อเมริกาและโลกจะเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 10.79 ระบุว่า โดนัลด์ ทรัมป์ คือทักษิณ Version อเมริกา ร้อยละ 2.32 ระบุว่า คนอเมริกันต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 8.87 ระบุอื่น ๆ เช่น ทิศทางการส่งออก การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศน่าจะดีขึ้น, โดนัลด์ ทรัมป์ น่าจะเป็นพันธมิตรที่ดีกับนานาประเทศ, เป็นคนเก่ง  มีความสามารถ เป็นนักธุรกิจที่มีความแปลก ไม่เหมือนใคร น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอเมริกา, ควรให้โอกาสในการทำงานไปก่อน, ขณะที่บางส่วนระบุว่า โดนัลด์ ทรัมป์ มีการยึดติดอำนาจและผลประโยชน์มากจนสุดโต่ง นโยบายมีความเป็นอเมริกันชนมากเกินไป ไม่ชอบบุคลิกเป็นการส่วนตัว ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำประเทศน่าจะส่งผลในทางลบมากกว่า แปลกใจที่ชนะการเลือกตั้ง แต่ก็เคารพการตัดสินใจของเสียงส่วนมาก เป็นต้น และร้อยละ 11.03 เฉย ๆ /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ต้องรอดูผลงานก่อน

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กรณีถ้าหากเป็นคนอเมริกัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.68 ระบุว่า จะไม่เลือกโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ขณะที่ร้อยละ 41.65      ระบุว่า จะเลือก และร้อยละ 9.67 เฉย ๆ /ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ