กสอ.ปั้นสตาร์ตอัพ 4 พันราย ทุ่ม 80 ล้านผลักดัน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

17 พ.ย. 2559 เวลา 8:00 น. 118

กระทรวงอุตฯเดินหน้ารุกปั้นผู้ประกอบการใหม่ ตั้งเป้าสนับสนุนสตาร์ตอัพเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 4 พันรายปี 60 ประเดิมภาคเหนือใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมผลักดันเชียงใหม่สู่ “Startup District”

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า การสร้างผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ตอัพเป็นเป้าหมายหนึ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้นำความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งเน้นใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม Agri Tech & Food Tech เช่น เกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารออร์แกนิค เป็นต้น กลุ่ม Health & Wellness เช่น เวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของใช้ผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เป็นต้น และกลุ่ม Service Tech เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ด้านการออกแบบและดีไซน์ และด้านวัฒนธรรม

ทั้งนี้กระทรวงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ดำเนินการผลักดันกลุ่มสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดธุรกิจ มีความสามารถในเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยในปี 2560 ได้ตั้งเป้าหมายการสร้างและพัฒนาธุรกิจกลุ่มนี้มากกว่า 4 พันรายทั่วประเทศภายใต้งบประมาณกว่า 80 ล้านบาท

ด้านายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาคเหนือนับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่น่าจับตามองพื้นที่หนึ่งของประเทศในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ตอัพ เนื่องจากมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจครอบคลุมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคการบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร รวมทั้งยังมีความพร้อมจากการเป็นคลัสเตอร์ดิจิทัล ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ มีสถาบันและหน่วยงานที่พร้อมเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา รวมทั้งยังมีแหล่งเงินทุนที่จะช่วยขยายตลาดและการบริการ

ทั้งนี้จากการดำเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ในปี 2559 พบว่า มีการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการในกลุ่มสตาร์ตอัพมากกว่า 790 ราย โดยภาคเหนือถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมมากที่สุดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีสตาร์ตอัพเป็นจำนวนมากในหลากหลายธุรกิจ อาทิ กลุ่ม Chiang Mai Maker Club ที่เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการร่วมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี การออกแบบและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต
กลุ่ม Pinn Creative สตาร์ตอัพ มีความพร้อมด้านการดีไซน์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีความหลากหลายด้านเทคโนโลยีที่ สามารถสร้างสรรค์ ผลงานการออกแบบให้เกิดชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพและมีนวัตกรรม ทำให้ผลงานสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และกลุ่มดอทเอ็นเตอร์ กลุ่มสตาร์ตอัพที่ให้บริการด้านการออกแบบเว็บไซต์ และการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ โดยจุดแข็งของสตาร์ตอัพเหล่านี้คือ การใช้ประโยชน์จากความรู้เชิงเทคนิคมาพัฒนาระบบและเครื่องมือใหม่ๆ ทั้งนี้จากศักยภาพดังกล่าวในอนาคตจังหวัดเชียงใหม่น่าจะเป็น “Startup District” หรือ เมืองแห่งสตาร์ตอัพ ได้อย่างมีศักยภาพ

อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการสร้างความรู้และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้ดำเนินธุรกิจให้มีความพร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้กำหนดจัด “มหกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการภาคเหนือ” กิจกรรมการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อการส่งเสริม SMEs และ OTOP จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานภาคเอกชน พร้อมทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พลิกธุรกิจ SMEs สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0” และ SMEs 4.0 การบรรยายพิเศษเรื่อง “ธุรกิจปรับตัวอย่างไรในยุค 4.0” และ การเสวนา “พลิกแบรนด์คุณป้าสู่แบรนด์แนวหน้าระดับโลก”เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,210 วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2559