ปตท.ชู AI ปั้น 5 ธุรกิจยุคใหม่ขับเคลื่อนองค์กรเติบโตยั่งยืน

22 มี.ค. 2567 | 07:18 น.

ปตท.ชู AI รุกธุรกิจยุคใหม่ 5 ด้าน สู่ธุรกิจใหม่ เพื่อการอยู่รอดและเติบโต ช่วงเปลี่ยนผ่าน หลังแนวโน้มธุรกิจน้ำมันขาลง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายความยั่งยืน

นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)กล่าวบรรยายพิเศษหัวข้อ “AI-driven Sustainability for Thailand: AI ปรับ เปลี่ยน และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” ภายในงาน “AI Revolution 2024: Transforming Thailand Economy” จัดโดยกรุงเทพธุรกิจว่า ปตท.ดำเนินธุรกิจพลังงานเป็นหลัก แต่อยู่ในช่วงขาลงในเวลา 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจ oil and gas ในปัจจุบันกำลังเป็นที่กังวลของทั่วโลก เนื่องจากก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกซ์ไซด์ ซึ่งก่อนให้เกิดภาวะโลกร้อน

ปตท.ชู AI ปั้น 5 ธุรกิจยุคใหม่ขับเคลื่อนองค์กรเติบโตยั่งยืน

ขณะเดียวกัน เทรนด์โลกในปัจจุบันกำลังขับเคลื่อนประเด็นเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญ ไม่อย่างนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้ธุรกิจมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเทศไทยเองตั้งเป้าว่าจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2065 ขณะที่บริษัทต่างชาติตั้งเป้าว่าจะบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050

ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ จากปัจจุบันที่ไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัการลงทุนไปสู่กลุ่มธุรกิจใหม่มากยิ่งขึ้น โดยที่ 70% ยังคงเป็นธุรกิจ oil and gas และอีก 30% จะเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจด้านพลังงานแห่งอนาคต อาทิ พลังงานหมุนเวียน แบตเตอรี่อีโคซิสเต็ม รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) และธุรกิจนอกเหนือไปจากนั้น อาทิ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ธุรกิจด้านสุขภาพ

สำหรับการดำเนินธุรกิจด้าน AI ของปตท.มีบริษัทที่เป็นเรือธงคือ MEKHAV ซึ่งจะเป็นการนำ AI มาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยต่อยอดให้กับธุรกิจ ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย

ปตท.ชู AI ปั้น 5 ธุรกิจยุคใหม่ขับเคลื่อนองค์กรเติบโตยั่งยืน

  1. Power Tech ใช้เอไอในการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตร่วมกับพันธมิตร
  2. Health Tech การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลประมวลผลด้านการรักษาอย่างตรงจุด และพัฒนาเฮลธ์แคร์ทั้งระบบ
  3. Mobility Tech เกี่ยวกับอีโคซิสเต็มของรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) และซัพพลายเชนของแบตเตอรี่ 
  4. Industrial Tech พัฒนาเครื่องจักร Machine Learning รวมทั้งการพยากรณ์การซ่อมบำรุง
  5. Creative Tech ใช้ระบบ AR และ VR ประมวลผลและมอเตอร์ อาทิ ท่อส่งน้ำมันและก๊าซในทะเล 

ทั้งนี้ ปตท.ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็น Generative-AI มาใช้งานภายในกลุ่มบริษัทแล้ว อาทิ ABDUL (อับดุล) ถามอะไรตอบได้ รวบรวมดาต้าภายในองค์กรเพื่อใช้สืบค้นข้อมูลวิจัยในอดีต และประมวลผลคำแนะนำ และ OLof (โอลอฟ) ใช้ประมวลผลการประชุม สรุปสาระสำคัญและแปลงผลเป็นรายงาน

ปตท.ชู AI ปั้น 5 ธุรกิจยุคใหม่ขับเคลื่อนองค์กรเติบโตยั่งยืน

“วันนี้ AI ไม่ใช่สิ่งที่ต้องรับมือ แต่ต้องใช้ AI เป็นตัวช่วยที่สร้างคุณค่าให้ธุรกิจและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบสู่โลกยุคใหม่ รวมทั้งผลักดันให้องค์กรเดินไปสู่เป้าหมายความยั่งยืน นอกจากนี้ AI ไม่ได้เป็นเพียงการมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุด แต่ต้องใช้อย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมด้วย"นายเชิดชัยกล่าว