อัปเดต "หุ้นกู้ออกใหม่"ดอกเบี้ยสูงสุด 7.00% เปิดจองซื้อ 27-30 พ.ค.นี้

25 พ.ค. 2567 | 08:00 น.

อัปเดต "หุ้นกู้ออกใหม่" 4 บริษัท ASIA-TPCH-TMN-HENG ชูผลตอบแทน 5.25-7.00% ต่อปี เสนอขายสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 27 - 30 พฤษภาคมนี้ เช็ครายละเอียดดังนี้

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) หรือ ASIA  เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี  อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27- 29 พฤษภาคม 2567  

หลักประกัน : โรงแรมเอเชีย พัทยาโฮเต็ล อาคารบ้านพักพนักงาน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ตามโฉนดที่ดินทั้งหมด 4 ฉบับ รวมเนื้อที่หลักประกันทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 65.7 ตารางวา มีมูลค่าตลาดของหลักประกันทั้งหมดที่ประเมินได้รวมเป็นเงิน 1,593,600,000 บาท ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยบริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด อนึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ดำรงอัตราส่วนมูลค่า ทรัพย์สินหลักประกันต่อมูลค่าที่ตราไว้รวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดในทุกขณะ ตลอดอายุหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.5 : 1

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

  • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB
  • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่

 

อัปเดต \"หุ้นกู้ออกใหม่\"ดอกเบี้ยสูงสุด 7.00% เปิดจองซื้อ 27-30 พ.ค.นี้
 

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน  อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้  เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566

  • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
  • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ ประมาณ 700 ล้านบาท รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ประมาณ 300 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ คลิกที่นี่

 

อัปเดต \"หุ้นกู้ออกใหม่\"ดอกเบี้ยสูงสุด 7.00% เปิดจองซื้อ 27-30 พ.ค.นี้

 

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (TMN) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 4 วัน อัตราดอกเบี้ย 5.85% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567 
 
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ TMN246A ครบกำหนดเดือนมิถุนายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ คลิกที่นี่

อัปเดต \"หุ้นกู้ออกใหม่\"ดอกเบี้ยสูงสุด 7.00% เปิดจองซื้อ 27-30 พ.ค.นี้

 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG หนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของไทย เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยทุกๆ  3 เสนอขาย นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ จองขั้นต่ำ 100 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท เปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่ 23- 24 และ 27 พฤษภาคม 2567  

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่

  • .ชุดที่ 1: อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568
  • ชุดที่ 2: อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

  •  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
  • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานภายในปี 2568 

อัปเดต \"หุ้นกู้ออกใหม่\"ดอกเบี้ยสูงสุด 7.00% เปิดจองซื้อ 27-30 พ.ค.นี้

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

.