EKH ขายหุ้น KLINIQ ยกพอร์ตให้นลท.รายใหญ่ 11 ล้านหุ้น ฟันกำไรกว่า 315 ล้าน

25 พ.ค. 2567 | 05:33 น.

เอกชัยการแพทย์ (EKH) ฟาดกำไรกว่า 315 ล้านบาท หลังตัดใจขายหุ้น บมจ.เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม (KLINIQ) ให้กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ 9 ราย เกลี้ยงพอร์ต 11 ล้านหุ้น หรือ 5% ในราคาหุ้นละ 39.00 บาท รับทรัพย์ 429 ล้านบาท จากต้นทุนที่เข้าซื้อเมื่อปลายปี 64 หุ้นละ 10.31 บาท

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายงินลงทุนใน บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (KLINIQ) จำนวน 11,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 220,000,000 หุ้นของ KLINIQ มูลค่าหุ้นละ 39 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 429.00 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ โดยได้ทำการซื้อขายหุ้นในกระดานรายใหญ่ (Big Lot) ในวันที่ 24  พฤษภาคม 2567

สำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่ซื้อ 9 ราย ประกอบด้วย

 • 1. ดร.ไพบลย์ เสรีวิวัฒนา
 • 2. นายสถาพร งามเรืองพงศ์
 • 3. นายพงษ์ เจริญจิตไพศาล
 • 4. นางอำนวยพร เหรียญทองเลิศ
 • 5. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม
 • 6. นายฏิญญ์พิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์
 • 7. นางพิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา
 • 8. นายธนพล คงวัฒนานนท์
 • 9. นายพิศาล คงวัฒนานนท์

 

นายแพทย์อำนาจ กล่าวว่า เงินที่ได้จะนำไปลงทุนในโครงการเป้าหมายที่จะขยายส่วนงานด้านสุขภาพรวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักในทุกรูปแบบกับบริษัทที่มีธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ

อนึ่งเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2564 บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า จะเข้าซื้อหุ้นบริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) เจ้าของคลินิกเสริมความงามแบรนด์ " THE KLINIQUE " โดยเป็นการเข้าซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมคือ บริษัท ทีเคคิวเอช แคปปิตอล แมนเนจเมนท์ จำกัด (TKQH) จำนวน 16,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 10% ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท ด้วยมูลค่า 165 ล้านบาท ( ซึ่งหมายความว่า EKH ได้ซื้อหุ้น  KLINIQ ในต้นทุนหุ้นละ 10.3125 บาท )

KLINIQ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยระดมทุนเสนอขายไอพีโอที่ราคาหุ้นละ 24.50 บาท  @พาร์ 0.50 บาท ผลประกอบการไตรมาส 1/2567 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567 บริษัท ฯ มีรายได้รวม 694 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 75.27 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 1/2566 มีรายได้รวม 514.81 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 69.06 ล้านบาท 

EKH ขายหุ้น KLINIQ ยกพอร์ตให้นลท.รายใหญ่ 11 ล้านหุ้น ฟันกำไรกว่า 315 ล้าน

 

ด้าน ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา แจ้งในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ระบุ ว่า ได้มาซึ่งหุ้น KLINIQ จำนวน 75,000 หุ้น หรือ 0.0340% โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์ผ่านบล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2567 ภายหลังการได้มาส่งผลให้ ดร.ไพบูลย์ ถือหุ้น KLINIQ  เพิ่มเป็นจำนวน 10,795,082 หุ้น หรือ 4.9068% จากเดิมถือหุ้นจำนวน 10,720,082 หุ้น หรือ 4.8727% อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกับที่ นางวราณี เสรีวิวัฒนา (ภรรยา) ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งถือหุ้นจำนวน 214,700 หุ้น หรือ 0.0975% ส่งผลให้ กลุ่มดร.ไพบูลย์ ถือหุ้นใน KLINIQ ทั้งหมดรวม 11,009,782 หุ้น หรือ 5.0044% 

 

EKH ขายหุ้น KLINIQ ยกพอร์ตให้นลท.รายใหญ่ 11 ล้านหุ้น ฟันกำไรกว่า 315 ล้าน

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  KLINIQ  (ข้อมูล ณ วันที่ 11  เม.ย. 2567 )

 • นายแพทย์อภิรุจ ทองวัฒน์ 72,000,000 หุ้น สัดส่วน    32.73%
 • บริษัท ทีเคคิวเอช แคปปิตอล แมนเนจเมนท์ จำกัด 24,000,000 หุ้น สัดส่วน 10.91%
 • นางพจนันท์ ศรีอภัย 19,950,000 หุ้น สัดส่วน 9.07%
 • นายรัฐพล กิตติชัยตระกูล 13,885,091 หุ้น สัดส่วน    6.31%
 • บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 11,000,000 หุ้น สัดส่วน 5.00%
 • นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 10,720,082 หุ้น สัดส่วน 4.87%
 • นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล 6,006,000 หุ้น สัดส่วน 2.73%
 • น.ส.รวิสรา งามรุ่งศิริ 3,582,000 หุ้น สัดส่วน 1.63%
 • นายพีรนาถ โชควัฒนา 2,530,861 หุ้น สัดส่วน 1.15%
 • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,506,367 หุ้น สัดส่วน 1.14%
 • นายภิญญ์พิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์1,870,000 หุ้น สัดส่วน 0.85%
 • กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ    1,298,700 หุ้น สัดส่วน 0.59%