หุ้นใหญ่ SC “ชินวัตร-ดามาพงศ์” รับเงินปันผลปี 66 กว่า 650 ล้านบาท

28 ก.พ. 2567 | 06:31 น.

ตระกูลชินวัตร-ดามาพงศ์ 4 ผู้ถือหุ้นใหญ่ เอสซี แอสเสท หรือ “หุ้น SC” แพทองธาร – พินทองทา – บรรณพจน์ – คุณหญิงอ้อ รับเงินปันผลปี 66 รวมกันกว่า 650 ล้านบาท

จากมติคณะกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ที่เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล ยอดรวมประจําปี 2566 ที่จ่ายจากกําไรของผลประกอบการ เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็น 44.35% ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

“ฐานเศรษฐกิจ” ตรวจสอบข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) พบว่า ตระกูล ชินวัตร-ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ SC รวมกัน 2,711,409,627 หุ้น คิดเป็น 63.49% ได้รับเงินปันผล SC ประจำปี 2566 หุ้นละ 0.24 บาท รวมกัน 650.738 ล้านบาท ดังนี้

อุ๊งอิ๊ง-น.ส. แพทองธาร ชินวัตร ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 1,216,149,870 คิดเป็น 28.48% ได้รับเงินปันผลจากหุ้น SC ในปี 2566 จำนวน 291,875,968.8 บาท

 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC

เอม-น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 จำนวน 1,176,915,495 หุ้น คิดเป็น 27.56% ได้รับเงินปันผลจากหุ้น SC ในปี 2566 จำนวน 282,459,718.8

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายคุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ มารดา น.ส. แพทองธาร และ น.ส. พินทองทา ผู้ถือหุ้นอันดับ 3 จำนวน 201,234,375 หุ้น หรือ 4.71% ได้รับเงินปันผลจากหุ้น SC ในปี 2566 จำนวน 48,296,250

คุณหญิงอ้อ หรือคุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 จำนวน 117,109,887 หุ้น หรือ 2.74% ได้รับเงินปันผลจากหุ้น SC ในปี 2566 จำนวน 28,106,372.88 บาท


หุ้นใหญ่ SC “ชินวัตร-ดามาพงศ์” รับเงินปันผลปี 66 กว่า 650 ล้านบาท

 

ทั้งนี้บริษัท sc ได้จ่ายเงินปันผลในปี 2566 จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 1,025.52 ล้านบาท

ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 341.59 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว 

ครั้งที่ 2 บริษัท SC จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2566 เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 683.93 ล้านบาท คิดเป็น 44.35% ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกําหนดไว้

SC รายงานผลดำเนินการปี2566 บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิ 2,482 ล้านบาท ลดลง 2.89% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,556 ล้านบาท เผยเป็นผลจากการขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น หากไม่รวมขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม กำไรสำหรับปี 2566 จะใกล้เคียงกับปีก่อน