"หมอพงศ์ศักดิ์" ตัดขายหุ้น COM7 10.97 ล้านหุ้น ล่าสุดยังถือ 19.70%

28 ก.พ. 2567 | 00:43 น.

"หมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี" ขายบิ๊กล็อตหุ้น COM7 จำนวน 10.97 ล้านหุ้น หรือราว 0.46% พบล่าสุดยังถืออยู่ 19.70%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยเป็นรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 โดย นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย 10,966,400 หุ้น คิดเป็น 0.4598% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย 469,853,300 หุ้น คิดเป็น 19.7003% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากเดิมก่อนจำหน่ายถือหุ้นจำนวน 480,819,700 หุ้น คิดเป็น 20.1601% จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.4598% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 19.7003% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

\"หมอพงศ์ศักดิ์\" ตัดขายหุ้น COM7 10.97 ล้านหุ้น ล่าสุดยังถือ 19.70%

10 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ( COM7 ) ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 2566

 

  • นายสุระ คณิตทวีกุล 601,310,400 หุ้น สัดส่วน    25.05%
  • นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 539,516,200 หุ้น สัดส่วน 22.48%
  • บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 129,137,065 หุ้น สัดส่วน 5.38%
  • นายบัญชา พันธุมโกมล 86,600,000 หุ้น สัดส่วน 3.61%
  • น.ส.อารี ปรีชานุกูล 71,200,000 หุ้น สัดส่วน    2.97%
  • THE BANK OF NEW YORK MELLON 62,028,802 หุ้น สัดส่วน 2.58%
  • นายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย 37,952,700 หุ้น สัดส่วน 1.58%
  • น.ส.อรวรรณ วิเชียรกวี 31,115,800 หุ้น สัดส่วน 1.30%
  • SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 27,479,560 หุ้น สัดส่วน 1.14%
  • นายกฤชวัฒน์ วรวานิช 25,680,000 หุ้น สัดส่วน 1.07%