"หมอพงศ์ศักดิ์"เฉือนหุ้น MASTER ล่าสุดถือไม่ถึง 5%

18 ม.ค. 2567 | 01:25 น.

"หมอพงศ์ศักดิ์" เศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 8 ตัดขายหุ้น MASTER จำนวน 9 แสนหุ้น คิดเป็น 0.3409% ล่าสุดยังถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 สัดส่วน 4.6637%

18 ม.ค.2567 รายงานข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ระบุว่า นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ของบริษัทมาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER  ได้จำหน่ายหุ้นออกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 จำนวน 900,000 หุ้น คิดเป็น 0.3409% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

 

\"หมอพงศ์ศักดิ์\"เฉือนหุ้น MASTER ล่าสุดถือไม่ถึง 5% ส่งผลให้จำนวนหุ้นภายหลังการจำหน่าย นายพงศ์ศักดิ์  ถือ 12,312,330 หุ้น  คิดเป็น 4.6637% จากเดิมที่ถือจำนวน 13,212,330 หุ้น คิดเป็น 5.0046%
 

MASTER เข้าซื้อขายในตลาด MAI เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 หลังนำหุ้นเสนอขายนักลงทุน (IPO) เป็นครั้งแรกที่ราคา 46.00 บาท โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ในครั้งนั้นประกอบด้วยระวีวัฒน์ มาศฉลาดล ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 49.22% ของทุนจดทะเบียน ,นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี หรือหมอพงศ์ศักดิ์ ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ในสัดส่วน 5.21% และนายสุระ คณิตทวีกุล ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ถือหุ้นใหญ่อันดับ 6 ในสัดส่วน 1.99%

ราคาหุ้น MASTER ปิดซื้อขายเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 อยู่ระดับ  62.75 บาท ปรับขึ้น 0.50 บาท หรือ +0.80%มูลค่าการซื้อขาย 90.16 ล้านบาท โดยราคาระหว่างวันราคาปิดซื้อขายสูงสุดที่ 63.25 บาท และต่ำสุดที่ 62.25

 

ขณะที่พอร์ตการลงทุนของ "หมอพงศ์ศักดิ์" ตามการจัดอันดับ"เศรษฐีหุ้นไทย" โดยวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ เดือนธันวาคม 2566  ติดโผเศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 8 ด้วยมูลค่าพอร์ตราว 2.2 หมื่นล้านบาท 

จากการรวบรวมของ"ฐานเศรษฐกิจ" ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า"หมอพงศ์ศักดิ์" ถือหุ้น ดังนี้

 • 1.บมจ.ชโย กรุ๊ป : CHAYO ถือ 20,247,858 หุ้น สัดส่วน 1.78%
 • 2.บมจ.คอมเซเว่น : COM7 ถือ 539,516,200 หุ้น สัดส่วน 22.48%
 • 3.บมจ.ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ : ETL ถือ 5,000,000 หุ้น สัดส่วน 0.81%
 • 4.บมจ.เฮลท์ลีด : HL ถือ 4,009,400 หุ้น สัดส่วน 1.47%
 • 5.บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ : III ถือ 36,900,000 หุ้น สัดส่วน 4.57%
 • 6.บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ : MASTER ถือ 12,498,700 หุ้น สัดส่วน 5.21%
 • 7.บมจ.มิลล์คอน สตีล : MILL ถือ 94,930,000 หุ้น สัดส่วน 1.71%
 • 8.บมจ.นิวทรีชั่น เอสซี : NTSC ถือ 7,548,200 หุ้น สัดส่วน 7.55%
 • 9.บมจ.แพลน บี มีเดีย:PLANB ถือ 178,270,200 หุ้น สัดส่วน 4.17%
 • 10.บมจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น : PRI ถือ 15,936,600 หุ้น สัดส่วน 4.98%
 • 11.บมจ.พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป : PRTR ถือ 18,293,100 หุ้น สัดส่วน 3.05%
 • 12.บมจ.เอสไอเอสบี : SISB ถือ 15,647,300 หุ้น สัดส่วน 1.66%
 • 13.บมจ.สกาย ไอซีที:SKY ถือ 40,546,000 หุ้น สัดส่วน 6.49%
 • 14.บมจ.ไทยพาร์เซิล :TPL ถือ 10,000,000 หุ้น สัดส่วน 1.91%
 • 15.บมจ.วอริกซ์ สปอร์ต :WARRIX ถือ 6,906,700 หุ้น สัดส่วน 1.15%