"เศรษฐา" ถก ปธ.บอร์ดตลท. สั่งคุม Short Sale - Program Trading ให้โปร่งใส

26 ก.พ. 2567 | 13:20 น.

"นายกฯเศรษฐา ทวีสิน” เผยผ่านทวิตเตอร์ X เรียกถก “พิชัย ชุณหวชิร” ประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ สั่งการ 3 เรื่อง กำกับดูแลเรื่อง Short Sale และ Program Trading ให้โปร่งใส เป็นธรรม ดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน “Wall Street อาเซียน”

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ได้เปิดเผยรูปภาพหารือกับ นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ผ่านทวิตเตอร์ (X) ส่วนตัว Srettha Thavisin 

 

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เพื่อก้าวสู่อันดับ 1 ของภูมิภาค ตามที่ได้ประกาศบนเวที  IGNITE Thailand ในประเด็นการ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเงินและการลงทุนของภูมิภาค 

"เศรษฐา" ถก ปธ.บอร์ดตลท. สั่งคุม Short Sale -  Program Trading ให้โปร่งใส

วันนี้ตนเองได้หารือกับ นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายคมกฤช เกียรติดุริยกุล กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯโดยได้มีข้อสั่งการดังนี้

1. ติดตามความคืบหน้าของมาตรการกำกับดูแลเรื่อง Short Sale และ Program Trading ให้โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่า

2. เร่งรัดประเด็นการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน และศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล  (Financial และ Digital Asset Hub) และการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้เกิดโดยเร็ว

"เศรษฐา" ถก ปธ.บอร์ดตลท. สั่งคุม Short Sale -  Program Trading ให้โปร่งใส

3. มอบนโยบายให้ตลาดหลักทรัพย์ทำงานหนัก (hard working) และมีความมุ่งมั่น ปรารถนา (Ambition) ให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น Regional Hub ของตลาดทุนในภูมิภาคนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด 

“ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อม และศักยภาพไปสู่จุดมุ่งหมาย เพียงแต่เราต้องพัฒนาให้ประเทศหลุดจากข้อจำกัด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น “ตัวเลือกที่ดีที่สุด” และเป็น Wall Street ของอาเซียนครับ”

 

ย้อนวิสัยทัศน์ ไทยจะเป็น "ศูนย์กลางทางการเงิน"

ก่อนหน้านี้ วันที่ (22 ก.พ.67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศ 8 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” มุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก

ซึ่งใน "วิสัยทัศน์ที่ 8 ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub)" นายกฯ ระบุว่า รัฐบาลตั้งเป้าจะเปลี่ยนให้ไทยเป็น Financial Center of Southeast Asia ขับเคลื่อนโดยระบบการเงินที่แข็งแกร่ง ดึงสถาบันการเงินระดับโลกเข้ามาลงทุน สร้างย่านการเงิน Wall Street ของอาเซียนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

และพัฒนา Infrastructure รองรับระบบการเงินแห่งอนาคตขับเคลื่อนด้วย Blockchain ที่ไร้ตัวกลาง และเตรียมปลดล็อก Digital Asset ต่าง ๆ ให้สามารถแปลงเป็นผลผลิตในโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงเชื่อมต่อระหว่างสินทรัพย์ในโลกปัจจุบันให้มาอยู่บนโลกดิจิทัลได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ รัฐบาลจะเริ่มพัฒนาระบบการเงินเพื่อความยั่งยืน Carbon Credit Trading ซึ่งในอนาคตจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลจำเป็นต้องมีหน่วยงาน กฎระเบียบ รองรับการก้าวไปสู่ยุคการเงินสมัยใหม่เช่นกัน