ธปท.ประกาศเพิ่มวันหยุดธนาคาร "สงกรานต์ 2567"จัดเต็มรวม 5 วัน 12-16 เม.ย 67

21 ก.พ. 2567 | 03:29 น.

ธปท.ออกประกาศกำหนดให้เพิ่ม"วันหยุด" ทำการของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 เม.ย.67 ทำให้สงกรานต์ปีนี้ ธนาคารพาณิชย์มีวันหยุดรวม 5 วัน ตั้งแต่ 12-16 เม.ย. 2567

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศกำหนดให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยระบุว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ นั้น
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

 

ธปท.ประกาศเพิ่มวันหยุดธนาคาร \"สงกรานต์ 2567\"จัดเต็มรวม 5 วัน 12-16 เม.ย 67

การประกาศเพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว ทำให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารรวมกัน 5 วัน

 

วันหยุดธนาคารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 วันหยุดพิเศษ
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 16 ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)