สรุปมติ ครม.ล่าสุด จัดใหญ่สงกรานต์2567 "Maha Songkran World Water Festival"

20 ก.พ. 2567 | 17:09 น.

สรุปมติ ครม.ล่าสุดจัดใหญ่สงกรานต์2567 "Maha Songkran World Water Festival" ดันอัตลักษณ์ 5 ภาค ทุ่ม 104 ล้าน ฉลองเทศกาลสงกรานต์ 21 วัน หลัง UNESCO มอบประกาศนียบัตรรับรอง ประเพณีสงกรานต์ไทย

สรุปมติ ครม.จัดใหญ่สงกรานต์2567 "Maha Songkran World Water Festival" ดันอัตลักษณ์ 5 ภาค  จากกรณีที่ UNESCO มอบประกาศนียบัตรรับรอง ประเพณีสงกรานต์ไทย ขึ้นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ชาติอย่างเป็นทางการ โดยรัฐบาลฉลองใหญ่จัดสงกรานต์จำนวน 21 วัน และ มติ ครม.อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มในวันที่  12 เมษายน 2567

สรุปมติ ครม.ล่าสุด เมื่อวันที่  20 ก.พ. 67 อนุมัติงบกว่า 104 ล้านบาท จัดโครงการ Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 โดยงานจะขึ้นระหว่างวันที่ 11–15 เม.ย. 67 ที่กรุงเทพฯ และพื้นที่อัตลักษณ์ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย เช่น

 • เชียงใหม่
 •  เชียงราย
 • ลำปาง สุ
 • โขทัย
 • นครศรีธรรมราช
 • โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวทั่วโลก

 

 

 

สรุปมติ ครม.ล่าสุดจัดใหญ่สงกรานต์2567 "Maha Songkran World Water Festival" กิจกรรมดังนี้

 • ขบวนรถพาเหรดสงกรานต์จากกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย 16 จังหวัด 11 อุตสาหกรรม Soft Power (อาหาร กีฬา เฟสติวัล ท่องเที่ยว ดนตรี หนังสือ ภาพยนตร์ เกม ศิลปะ ออกแบบ และแฟชั่น)
 • การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
 • การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การนำเสนอประเพณีสงกรานต์ในแต่ละภูมิภาค การแสดงน้ำพุประกอบดนตรี เป็นต้น

วัตถุประสงค์การการจัดงาน

 • อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีไทย
 • เฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
 •  กระตุ้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และผลักดันให้ประเทศไทย ติด 1 ใน 10 ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลก

มติครม.ล่าสุด สงกรานต์ 2567

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานฯ

 • สร้างสิทธิบัตร Intellectual Property Festival เพื่อเชิดชูงานที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย
 •  มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากกว่า 200,000 คน สร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 3,125 ล้านบาท.

ที่มา:ทำเนียบรัฐบาล