svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

DITTO คว้างานกนอ. พัฒนาระบบ” ดิจิทัล ทวิน เฟส 2”มูลค่า 143 ล้านบาท

03 ตุลาคม 2566

DITTO ปั้นดิจิทัล ทวิน ประเดิมคว้า บิ๊กโปรเจกต์ การนิคมฯ (กนอ.) มูลค่า 143 ล้านบาท พัฒนาระบบ ดิจิทัล ทวินระยะที่ 2 ทั้ง 13 นิคมอุตฯ พร้อมทำระบบ BIM Model เพื่อ ยกระดับสู่นิคมฯอัจฉริยะ

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า  DITTO ได้รับสัญญาจ้างจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อพัฒนาระบบ ดิจิทัล ทวิน (Digital Twin) ระยะที่  2 ภายใต้โครงการด้านศูนย์ฯกลางนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมฯดำเนินการเองทั้ง 13 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน  มูลค่าโครงการ 143 ล้านบาท 

ภารกิจที่ DITTO ต้องดำเนินการ คือ พัฒนาระบบ ดิจิทัล ทวิน ระยะที่ 2 ต่อยอด จากระบบดิจิทัล ทวิน เดิม ของนิคมฯสมุทรสาครที่เป็นต้นแบบนำร่อง ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมถึงต่อยอดในนิคมอุตสาหกรรมที่เหลือทั้งหมดที่การนิคมฯ ดำเนินการเอง อีกทั้งนำระบบดิจิทัล ทวิน ต้นแบบนำร่องไปติดตั้งและให้บริการคลาวด์ ที่มี ดาต้าเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ในประเทศไทย จัดสรรทรัพยากร (IT Infrastructure) รองรับการให้บริการระบบดิจิทัล ทวิน
 

นายฐกร รัตนกมลพร

 

นอกจากนี้ยังจัดทำระบบ BIM Model (Building information Modeling)  ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคของการนิคมฯ จัดทำผังข้อมูลระบบบัญชีทรัพย์สินและสาธารณูปโภคที่สำคัญ รวมทั้ง ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ  ในลักษณะโครงสร้างเชิงกายภาพ 3 มิติ จัดทำ BIM Model สำหรับสถานประกอบการของผู้ประกอบการในนิคมฯที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 10 แห่ง และต้องออกแบบการเชื่อมโยงระหว่างระบบของการนิคมฯกับระบบ ดิจิทัล ทวิน ระยะที่ 2 อีกด้วย

นายฐกร กล่าวอีกว่า เทคโนโลยี ดิจิทัล ทวิน ”Digital Twin” คือการนำข้อมูลหรือพิมพ์เขียว ของข้อมูลอาคารสูงขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ข้อมูลการก่อสร้าง ระบบน้ำ ระบบไฟ รวมถึงข้อมูลของเมือง  มาอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นระบบ Digital สามารถดูได้แบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมงเมือง จากเดิมจะถูกบันทึกอยู่ในพิมพ์เขียว หรือเก็บไว้ในไฟล์คอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป

ทั้งนี้หากโครงการเสร็จสมบูรณ์จะทำให้นิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมฯดำเนินการเองทั้ง 13 แห่งมีความทันสมัย การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าพร้อมรองรับนักลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประทศไทยได้ทันท่วงที ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้ประเทศได้อย่างมาก 

“จุดเริ่มต้นในการทำแพลตฟอร์ม ดิจิทัล ทวิน เป็นความร่วมมือกันระหว่าง DITTO ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ และ TEAMG ที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมมาพัฒนาร่วมกันได้อย่างลงตัว  ทำให้เรามีศักยภาพมากขึ้น ในการขยายไปสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆทั้ง คมนาคม ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเมือง เป็นต้น” นายฐกรกล่าว