svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผู้บริหาร SINO เทรดทำกำไรหลังราคาปรับเหนือจอง 38.57%

26 กันยายน 2566

"หุ้น SINO" เทรด 4 วัน ราคาปรับเหนือไอพีโอ 38.57% บอร์ดบริหารบริษัท ซื้อ-ขายหุ้นรายวัน ฟันกำไรรับส่วนต่างอื้อ

หลังจากที่บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ได้นำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566  การเคลื่อนไหวของราคาหลังซื้อขายช่วง 4 วัน ราคาปิดเฉลี่ยอยู่ที่หุ้นละ 1.94 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 38.57% จากราคาไอพีโอที่ 1.40 บาท 

ราคาหุ้น SINO ช่วงวันที่ 20-25 ก.ย.66 เคลื่อนไหวดังนี้

 • วันที่ 20 ก.ย.66 ราคาปิด 1.93 บาท 
 • วันที่ 21 ก.ย.66 ราคาปิด 2.08 บาท
 • วันที่ 22 ก.ย.66 ราคาปิด 2.00 บาท
 • วันที่ 25 ก.ย. 66  ราคาปิด  1.75 บาท

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น SINO ที่ปรับเหนือ IPO ส่งผลให้ผู้บริหาร-กรรมการ ได้มีการเข้าซื้อ-ขายหุ้นในช่วงดังกล่าวเพื่อทำกำไร จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร พบว่า นายอิทธิกร ขำเดช  กรรมการ ได้มีการซื้อขายหุ้น SINO ตามจำนวนรายการดังนี้

 • 20 ก.ย.66  ซื้อจำนวน  4,025,000 หุ้น หุ้นละ  1.73 บาท รวม  6,963,250  บาท
 • 20 ก.ย.66  ขายจำนวน 249,500 หุ้น หุ้นละ  1.86 บาท  รวม 464,070 บาท 
 • 20 ก.ย.66 ซื้อจำนวน 349,500 หุ้น หุ้นละ 1.83 บาท รวม 639,585 บาท
 • 21 ก.ย.66 ขายจำนวน  725,000 หุ้น หุ้นละ 2.01 บาท รวม 1,457,250  บาท 
 • 22 ก.ย.66 ขายจำนวน  349,000 หุ้น หุ้นละ 1.86 บาท รวม 649,140 บาท
 • 22 ก.ย.66  ซื้อจำนวน 349,000 หุ้น หุ้นละ 1.70 บาท รวม 593,300 บาท 
 • 22 ก.ย.66 ขายจำนวน   100,000 หุ้น ที่หุ้นละ 2.03 บาท รวม 203,000 บาท
 • 22 ก.ย.66 ขายจำนวน 100,000 หุ้น หุ้นละ 2.12 บาท รวม 212,000 บาท 
 • 22 ก.ย. 66 ซื้อจำนวน 100,000 หุ้น ที่หุ้นละ 2.02 บาท รวม  202,000 บาท 

รวมจำนวนหุ้นที่ซื้อทั้งสิ้น 4,823,500 หุ้น วงเงินรวม 8,398,135 บาท เฉลี่ยซื้อที่ต้นทุนหุ้นละ  1.741 บาท  
ส่วนจำนวนหุ้นที่ขายทั้งสิ้น 1,523,500 หุ้น วงเงินรวม 2,985,460 บาท เฉลี่ยขายที่ราคาหุ้นละ 1.960 บาท
โดยมีส่วนต่างกำไรหุ้นละ 0.219 บาท 
 

10 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ณ วันที่ 19 ก.ย.2566 )

 

 • นายวีระชัย ลีลาวัฒนพณิช    210,080,014    หุ้น สัดส่วน 20.20%
 • นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ 202,000,013 หุ้น สัดส่วน 19.42%
 • นายกวิล กฤษเจริญ 78,800,005 หุ้น สัดส่วน 7.58%
 • นางสาวอรชพร วิทยศักดิ์พันธ์ 64,040,004 หุ้น สัดส่วน 6.16%
 • บริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)    43,800,000 หุ้น สัดส่วน 4.21%
 • นายสุริยะ ทั้งไพศาล    40,400,003 หุ้น สัดส่วน    3.88%
 • Mr.SUI FUNG SHUM 39,400,003 หุ้น สัดส่วน 3.79%
 • Ms.LAI YING ALICE YEUNG    39,400,003 หุ้น สัดส่วน 3.79%
 • Mr.TING FUNG YEUNG 26,800,005 หุ้น สัดส่วน    2.58%
 • นายกฤติน กฤษเจริญ    17,260,001 หุ้น สัดส่วน    1.66%