svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ITTHI เทรดวันแรกกระแสแรงพุ่งเหนือจอง 93.33%

22 มีนาคม 2566

ITTHI ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าเทรดตลาด mai วันแรกราคาพุ่งเหนือจอง 93.33% จากราคา IPO 3.00 บาท โบรกให้ราคาเหมาะสม 4.30-4.50 บาท

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ITTHI เปิดเทรดวันแรก (22 มี.ค. 66) ในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่ราคา 5.80 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.80 บาท หรือ +93.33% จากราคา IPO 3.00 บาทที่เปิดจองก่อนหน้านี้

ITTHI เป็นบริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ประเภท IET รวมทั้งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ITTHI มีรายได้ปี 2563-2565 ที่ 172 ล้านบาท 202 ล้านบาท และ 224 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่รายงานผลประกอบการ ปี 2563-2565 มีกำไรสุทธิที่ 18 ล้านบาท 15 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามลำดับเช่นกัน

ภาพประกอบ การซื้อ-ขายวันแรก

อย่างไรก็ตาม ITTHI มีทุนชำระหลังเสนอขาย 135 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลและผู้ลงทุนสถาบันตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 60 ล้านหุ้น

รวมทั้งเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 9 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อพนักงานของบริษัท 1 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 210 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 810 ล้านบาท

ด้านนายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทเพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

ITTHI มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือกลุ่มครอบครัวอัครบุญญาพัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 73.33 และนายวีระศักดิ์ ขวัญมงคลพงศ์ ร้อยละ 0.74 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ด้าน บล.เอเอสแอล (ASL) ประเมินว่า ITTHI มีมูลค่าที่เหมาะสมสิ้นปี 2566 เท่ากับ 4.30 บาท/หุ้น อิง P/E 38 เท่า ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลัง 5 ปี ของ L&E และ TMI โดยมองว่าเหมาะสม แม้ว่าขนาดของธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับ middle เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทั้งในแง่ของรายได้และสินทรัพย์ แต่ก็เป็นโอกาสในการเติบโตที่เหนือกว่าคู่แข่งในอนาคต

ขณะที่ บล.บียอนด์ ระบุว่า ITTHI มีจุดเด่นในด้านความเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับต้น ๆ ราว 50%

ประกอบกับการมีพันธมิตรรายใหม่ MEGAMAN จากจีนที่คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตที่โดดเด่นในระยะยาว ทำให้ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมปี 2566 ที่ 4.50 บาท/หุ้น คิดเป็น Target PER ที่ 30 เท่า

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ITTHI ประกอบด้วย

  1. นาย ไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ ถือ 60,000,000 หุ้น 22.22%
  2. นาง มณีวรรณ์ อัครบุญญาพัฒน์ ถือ 60,000,000 หุ้น 22.22%
  3. นาย ธนเสฎฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ ถือ 58,000,000 หุ้น 21.48%
  4. นางสาว จีระนันท์ อัครบุญญาพัฒน์ ถือ 20,000,000 หุ้น 7.41%
  5. นาย วีระศักดิ์ ขวัญมงคลพงศ์ ถือ 2,000,000 หุ้น 0.74 %
  6. นางสาว แคทรี่ยา บีเวอร์ ถือ 1,000,000 หุ้น 0.37%
  7. นางสาว เสาวลักษณ์ไชยโย ถือ 1,000,000 หุ้น 0.37%
  8. นาย วินัย ปวิทย์วัฒนา ถือ 1,000,000 หุ้น 0.37%
  9. นาย กนกศักดิ์ ปิ่นแสง ถือ 1,000,000 หุ้น 0.37%
  10. นางสาว ณัฐกานต์ ไชยสถิตย์ ถือ 900,000 หุ้น 0.33%

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2566