ระบบซื้อขายใหม่ TFEX เริ่มใช้ไตรมาสแรกปี 66

19 ม.ค. 2566 | 08:33 น.

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX เตรียมเปิดใช้ระบบซื้อขายใหม่ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2566 พร้อมพัฒนาสินค้า บริการ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนแบบครบวงจร เน้นผ่านช่องทางออนไลน์

(19 ม.ค.66) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX เตรียมเริ่มใช้งานระบบซื้อขายใหม่ในช่วงไตรมาส 1 ปีนี้ พร้อมปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขาย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพในปัจุบัน ควบคู่การพัฒนาสินค้าและบริการ เปิดรูปแบบช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนอย่างครบวงจร

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) เปิดเผยว่า ในปี 2566 นี้ ทาง TFEX เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และรองรับการเติบโตของตลาดอนุพันธ์ โดยจะเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่ในช่วงไตรมาส 1 ของปีนี้ ซึ่งได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขายไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้เหมาะกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

พร้อมเตรียมพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายเวลาการซื้อขายสินค้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Futures) ให้สอดคล้องกับตลาดโลก และเพิ่มสินค้าใหม่ในกลุ่ม Currency รวมถึงส่งเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

ขณะที่การขยายฐานผู้ลงทุน TFEX ยังคงให้ความสำคัญกับการใช้ช่องทางออนไลน์ ทั้งในแง่การทำการตลาดร่วมกับสมาชิก และการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ลงทุน โดนอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ www.TFEX.co.th ใหม่ ในการปรับการเสนอเนื้อหา (Content) ข้อมูล รวมทั้งการใช้งานให้สะดวก และง่ายมากขึ้น เน้นการให้ความรู้ด้านอนุพันธ์แบบครบวงจร เพื่อให้สามารถนำไปไช้งานได้จริง

ทั้งนี้ในปี 2565 ที่ผ่านมา TFEX มีปริมาณการซื้อขายรวม 136,316,012 สัญญา เฉลี่ยวันละ 565,627 สัญญา โดยสินค้ากลุ่ม Equity ยังคงได้รับความนิยม ทั้ง Stock Futures หรือ SET50 Futures ที่มีสัดส่วนการซื้อขาย 42% และ 40% ตามลำดับ รองลงมาเป็นสินค้ากลุ่มทองคำ ได้แก่ Gold Online Futures และ Gold Futures ที่มีสัดส่วนรวม 9% และ USD Futures ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 7% ในขณะที่สินค้าที่เติบโตโดดเด่น คือ USD Futures โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 192% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของค่าเงิน

 

อย่างไรก็ตามสถานะคงค้าง (Open Interest) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ 3,983,852 สัญญา เพิ่มขึ้น 5% จากสิ้นปีก่อน ส่วนผู้ลงทุนเติบโต 7% โดยมีบัญชีซื้อขายอยู่ที่ 290,628 บัญชี