'10 อสังหา'แห่ออกหุ้นกู้ต้นปีกว่า 1.5 หมื่นล้าน ใช้คืนหนี้ ล็อคต้นทุน

11 ม.ค. 2566 | 05:30 น.

10 บริษัทอสังหาฯ เสนอขายหุ้นกู้ต้นปี 66 ( ม.ค.-ต้น ก.พ.) กว่า 1.5 หมื่นล้าน (ไม่รวม SIRI-SENA-FPT ) รองรับใช้คืนหนี้หุ้นกู้ครบกำหนด เป็นเงินหมุนเวียน เมินผลกระทบ ALL

 

จากกรณีที่ หุ้นกู้ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ  ALL  "รุ่น  AL12444"  ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ผิดนัดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 5 จำนวน 10,651,495.04 บาท ในวันที่ 3 มกราคม 2566 ซึ่งล่าสุด ( 9/1/66 )  ALL ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ระบุว่า บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และจะดำเนินการเพื่อนำเงินมาชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยเร็วที่สุด 

 

อย่างไรก็ดี แม้ต้นปีจะมีปัญหาเรื่องหุ้นกู้ แต่ความต้องการระดมทุนโดยเฉพาะภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการออกหุ้นกู้ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง จากการรวบรวมข้อมูล "ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล" พบว่ามีอย่างน้อย 10 บริษัท ประกาศตัวที่จะเสนอขายหุ้นกู้ ในเดือนม.ค.ถึงช่วงต้นเดือนก.พ.66 ไม่น้อยกว่า 15,550 ล้านบาท ( ไม่รวม SIRI , FPT และ SENA ที่ยังไม่กำหนดวงเงินเสนอขายหุ้นกู้ )   วัตถุประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด ชำระหนี้ ใช้คืนหนี้สถาบันการเงิน  และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

10 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เสนอขายหุ้นกู้  มีดังนี้

 

1.บจก.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) เสนอขายหุ้นกู้รวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้สำรอง 1,000 ล้านบาท รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มี 2 ชุดคือ

 

  • 1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี
  • 2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี

 

หุ้นกู้ดังกล่าว ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 20- 24 ม.ค.66 :  คลิกอ่านเพิ่ม

 

2.บมจ.แสนสิริ (SIRI)  ยังไม่กำหนดวงเงิน ( ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัทปี 2565 วงเงิน 60,000 ล้านบาท)  ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  เป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงระดับ 5  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกและตราสาร BBB+  จัดโดยทริสเรทติ้งเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2565 
เสนอขายหุ้นกู้ให้ประชาชนทั่วไป วันที่ 25-27 ม.ค.66 จำนวน 2 ชุด
 

  • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.10-4.30%ต่อปี
  • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน ครบกำหนดปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.40-4.60%ต่อปี   คลิกอ่านเพิ่ม

 

3.บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดขายภายในเดือนม.ค.66 จำนวน 2 ชุด อายุ 3 ปีและ 4 ปี ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยเรทติ้งองค์กรอยู่ที่ BBB+ ,หุ้นกู้ที่ BBB+ แนวโน้ม คงที่

 

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้  เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในครึ่งปีแรกของปี 2566 จำนวน 1,450 ล้านบาท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิ คลิกอ่านเพิ่ม

 

4.บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด วงเงิน 1,100 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้สำรอง 500 ล้านบาท รวมเสนอขายไม่เกิน 1,600 ล้านบาท  ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่   วันที่ 31 ม.ค. และ 1-2 ก.พ.66 อายุหุ้นกู้ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี  จัดอันดับเรทติ้งโดย ทริสเรทติ้ง โดยเรทติ้งองค์กรอยู่ที่ BB   ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 

 

วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดจำนวนเงิน 500 ล้านบาท ในวันที่ 21 ก.พ. 2566 และพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้อื่นๆและเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท คลิกอ่านเพิ่ม

 

5.บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ( FPT ) เสนอขายหุ้นกู้ ( ยังไม่กำหนดวงเงิน ) ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้อยู่ที่ A โดยทริสเรทติ้ง  เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  โดยเปิดจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 30-31 ม.ค. และ 1 ก. พ.2566 จำนวน 3 ชุด อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี แต่ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย  คลิกอ่านเพิ่ม

 

6.บมจ.ปริญสิริ  (PRIN) เสนอขายหุ้นกู้ 450 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 3 ปี 6 เดือน  อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  ระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค.66   โดยบริษัททริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้อที่ BBB- เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.65 คลิกอ่านเพิ่ม

 

7.บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ( วงเงินเสนอขายยังไม่กำหนด) คาดดอกเบี้ยเบื้องต้น 4.70 -4.90% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ BBB และ หุ้นกู้ที่ BBB แนวโน้มลบ  โดยบริษัททริสเรทติ้ง เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างช่วงปลายเดือน มค.- ก.พ.66 

 

วัตถุประสงคการใช้เงิน เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือน ก.พ. 66 จำนวน 1,800 ล้านบาท และใช้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการกิจการ คลิกอ่านเพิ่ม

 

8 บมจ.เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซึ่ง (NCH) ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี ไม่มีการจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 7-9 ก.พ. 66 

 

วัตถุประสงค์ในการขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ คลิกอ่านเพิ่ม

 

9.บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด รวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.85-7.50% ต่อปี เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดขายเมื่อวันที่ 5- 10 ม.ค.66 ที่ผ่านมา

 

หุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกัน คือสิทธิในบัญชีเงินฝากซึ่งจะได้จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราส่วน 1:1 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ขายได้ทั้งหมดในวันออกหุ้นกู้ คลิกอ่านเพิ่ม

 

10.บมจ.ไซมิส แอสเสท ( SASST) เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด อายุ 2.3 ปี และ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.00-7.25%  เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 24- 26 ม.ค.66  หุ้นกู้ดังกล่าว จัดเรทติ้ง โดยทริสเรทติ้ง อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ BB+ ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับ 

 

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้  เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการและลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ และเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท คลิกอ่านเพิ่ม