หุ้นกู้ครบกำหนดชำระคืนปี 66 ยอดรวม 6.51 แสนล้านบาท

05 ม.ค. 2566 | 07:11 น.

หุ้นกู้ครบกำหนดชำระคืนในปี 2566 มียอดรวมกว่า 6.51 แสนล้านบาท พีคสุดไตรมาส 2 วงเงินแตะ 169,846 ล้านบาท อันดับ 1 กลุ่มไฟแนนซ์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผย หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระคืนในปี 2566 มียอดรวมกว่า 651,276 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ช่วงไตรมาสแรกวงเงิน 164,325 ล้านบาท ไตรมาส 2 วงเงิน 169,846 ล้านบาท ไตรมาส 3 วงเงิน 167,469 ล้านบาท และไตรมาส 4 วงเงิน 149,636 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 10 อันดับ ประกอบด้วย

 

หุ้นกู้ครบกำหนดชำระคืนปี 66 ยอดรวม 6.51 แสนล้านบาท

 

กลุ่มไฟแนนซ์ วงเงินรวม 133,564 ล้านบาท
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ วงเงินรวม 127,358 ล้านบาท
กลุ่มไอซีที วงเงินรวม 91,473 ล้านบาท
กลุ่มพลังงาน วงเงินรวม 55,148 ล้านบาท
กลุ่มการสื่อสาร วงเงินรวม 54,477 ล้านบาท

 

กลุ่มอาหาร วงเงินรวม 49,432 ล้านบาท
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง วงเงินรวม 36,656 ล้านบาท
กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์  วงเงินรวม 26,109 ล้านบาท
กลุ่มธนาคาร วงเงินรวม 20,409 ล้านบาท
กลุ่มการเกษตร วงเงินรวม 11,828 ล้านบาท

 

ขณะที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ยังยืนยันว่า การผิดนัดชำระดอกเบี้ย หุ้นกู้ จะต้องพิจารณาเป็นรายบริษัทมากกว่า ซึ่งส่วนใหญ่จะกระทบกับกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กๆเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายเล็กที่มักจะได้รับผลกระทบเมื่อภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบ และยังไม่ได้เห็นภาพที่มีปัญหา ซึ่งขณะนี้ภาพการออกหุ้นกู้ยังค่อนข้างเป็นบวก โดยเฉพาะกลุ่มที่ผลประกอบการเป็นบวก