ผู้ถือหุ้นสมิติเวชเดินหน้าดัน "SVH" ออกจาก ตลท.เทขายหุ้น "BDMS" เพิ่ม 3.09%

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ถือหุ้นสมิติเวชเดินหน้าดัน SVH ออกจาก ตลท.เทขายหุ้น BDMS เพิ่ม 3.09% ถือหุ้นรวม 98.85% รุกคืบตามแผนเพิกถอนหุ้น

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า

 

วันนี้บริษัทซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) หรือ SVH เพื่อเพิกถอนหุ้น SVH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย

 

จากเดิมถือหุ้นอยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อจำนวน 95.76 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 95.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

และได้เข้าซื้อหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายอีกจำนวน 3.088 ล้านหุ้น สัดส่วน 3.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 

จากหุ้นที่เสนอซื้อ 4.235 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.24% ส่งผลให้ BDMS ถือหุ้นใน SVH จำนวนทั้งสิ้น 98.852 ล้านหุ้น 

 

คิดเป็นสัดส่วน 98.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น สมิติเวช ขายหุ้น BDMS อีก 3.09%