svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ข้ามผ่านปีเสือ..พร้อมก้าวกระโดดครั้งใหม่ในปีกระต่าย 2023

28 มกราคม 2566

ข้ามผ่านปีเสือ..พร้อมก้าวกระโดดครั้งใหม่ในปีกระต่าย 2023 คอลัมน์ มันนี่ดีไอวาย โดยณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

เป็นที่รู้กันดีว่า ปี 2022 มีปัจจัยสำคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นและทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกและตลาดลงทุนเกิดความผันผวนตลอดปีและกระทบต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ มากมาย ทั้งสงครามระหว่างยูเครน-รัสเซีย ที่สร้างความปั่นป่วนกับราคาน้ำมัน

จนลามไปกระทบห่วงโซ่สินค้าอุปโภคบริโภค และลากยาวไปถึงราคาต้นทุนสินค้าของทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่มีการปรับตัวขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อ ทำให้ภาครัฐของแต่ละประเทศต้องเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพื่อยังยั้งภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรง

ข้ามผ่านปีเสือ..พร้อมก้าวกระโดดครั้งใหม่ในปีกระต่าย 2023

ที่ผ่านมาภาครัฐในแต่ละประเทศต่างความพยายามเร่งปรับนโยบายเพื่อให้ประเทศสามารถทนทานต่อความท้าทายต่างๆ มาโดยตลอด

แต่ก็เพิ่งเริ่มเห็นผลของความพยายามนั้นเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่อย่างน้อยก็ส่งผลในแง่ความรู้สึกของผู้คนให้คลายความกังวลลงไปมากต่อสถานการณ์ Covid-19 ปัจจัยเงินเฟ้อและภาวะความถดถอยของเศรษฐกิจ (ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของ Google Trend) เมื่อเทียบกับช่วงต้นปีถึงกลางปีที่ผ่านมา 

ข้ามผ่านปีเสือ..พร้อมก้าวกระโดดครั้งใหม่ในปีกระต่าย 2023       

สำหรับ ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ ที่เคยให้ผลตอบแทนสูงมากในปี 2021 ก็ประสบภาวะถูกเทขายอย่างรุนแรงในปี 2022 ไม่ว่าจะเป็นการพังทลายของเหรียญ LUNA ไปจนถึงการล่มสลายของตลาดเทรดคริปโตระดับโลก FTX 

ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สร้างความเสียหายขนาดใหญ่ให้กับนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เริ่มต้นต้องกลับมาตั้งคำถามถึงราคาที่เหมาะสมของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตที่อาจจะยังมาไม่ถึง

ข้ามผ่านปีเสือ..พร้อมก้าวกระโดดครั้งใหม่ในปีกระต่าย 2023

ทำให้หลายคนต้องหันกลับมามองสินทรัพย์คลาสสิก อย่างเช่น ‘กลุ่มหุ้นทุน’ ที่ถึงแม้ว่าผลตอบแทนจะไม่ได้หวือหวาเทียบเท่าสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ก็ยังพอจะประเมินและคำนวณความสมเหตุสมผลของราคาด้วยหลักการทางทฤษฎีอยู่ได้บ้าง 

เมื่อได้ทบทวนผลตอบแทนของตลาดหุ้นในปีที่ผ่านมาโดยแยกตามสไตล์ของนักลงทุนแต่ละประเภท พบว่านักลงทุนที่เลือกลงทุนในหุ้นโดยเน้นจากหุ้นคุณภาพ (ในที่ราคาเหมาะสม) และ/หรือ เน้นหุ้นปันผลสูง จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนดีได้เกือบทุกตลาดทั่ว

ข้ามผ่านปีเสือ..พร้อมก้าวกระโดดครั้งใหม่ในปีกระต่าย 2023 จึงอยากฝากเป็น ‘ข้อคิด’ ที่นักลงทุนและสามารถเตรียมตัวรับกับสถานการณ์การลงทุน และพิจารณาว่า สำหรับการเลือกลงทุนไปกับหุ้นสำหรับปี 2023 นี้ว่า ควรจะเป็นอย่างไร หากสถานการณ์ยังคงมีปัจจัยผันผวนสูง

ทั้งด้านสงครามยูเครน-รัสเซีย ที่ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าจะจบลงเมื่อไร ความไม่แน่นอนด้านการเมืองกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง หรือแม้แต่กระทั่งสถานการณ์ของ Covid-19 ที่ยังอาจจะกลับมาระบาดด้วยเชื้อกลายพันธุ์แบบใหม่ 

แต่ทั้งหมดนี้เอง ก็สามารถเรียนรู้มาจากปีก่อนหน้าแล้วว่า สุดท้ายในภาวะความไม่แน่นอนสูง การเลือกหุ้นโดยเน้นหุ้นคุณภาพที่มีเงินปันผลสูงที่ราคาเหมาะสมน่าจะยังให้ผลตอบแทนที่ดีและปลอดภัยได้ตามสมควร

และหากสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปีจนธนาคารกลางทั่วโลกยอมชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย ก็อาจจะทำให้หุ้นขนาดเล็ก-ขนาดกลางและหุ้นกลุ่มเติบโตกลับมาให้ผลตอบแทนที่นำตลาดได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องคอยจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไป