สลากออมสิน ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก 10 กิโลกรัม เช็คเงื่อนไขที่นี่

28 พ.ค. 2567 | 10:40 น.

โอกาสมา!ธนาคารออมสิน จัดหนักแจกเพิ่ม สลากออมสิน 1 ปี ลุ้นรับทองคำหนัก 10 กิโลกรัม เช็คเงื่อนไขการฝากสลาก การลุ้นรางวัลทั้งหมดที่นี่

ธนาคารออมสิน เดินหน้าแจกไม่ยั้ง หลังเพิ่งมอบรางวัลที่ 1 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี เงินรางวัล 111 ล้านบาทให้กับผู้โชคดีเจ้าของสลากออมสิน จากจังหวัดนครปฐม ล่าสุดเตรียมแจกอีกครั้งกับแคมเปญ ทองคำหนัก 10 กิโลกรัม สำหรับผู้โชคดีที่ฝากสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ที่ฝากตั้งแต่วันนี้ 15 ก.ค. 67 จับรางวัลผู้โชคดี 16 ก.ค. 67 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดการลุ้นโชคจากสลากออมสินที่นี่

 

สลากออมสิน ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก 10 กิโลกรัม เริ่มฝากวันไหน

 • วันที่ 18 พฤษภาคม -15 กรกฎาคม 2567

สลากออมสิน ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก 10 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วยกี่บาท

 • สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (ใบสลาก) ราคาหน่วยละ 100 บาท 
 • ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

สลากออมสิน ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก 10 กิโลกรัม มีกี่รางวัล

 • ทองคำแท่งหนัก 10 กิโลกรัม จำนวน 1 รางวัล
 • ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท 
   

กำหนดการออกรางวัลสลากออมสิน ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก 10 กิโลกรัม 

 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 รางวัล (กำหนดงวดและหมวดอักษร)

สลากออมสิน 1 ปีได้ดอกเบี้ยกี่บาท

 • ฝากครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 0.35 บาทต่อหน่วย
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก    หากฝากไม่ครบ 6 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย หรือหากฝากไม่ครบ 1 ปี  ไม่ได้รับดอกเบี้ย

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ธนาคารจะประกาศผลการออกรางวัลทางเว็บไซต์ และจะส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัล 
 • ผู้ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัลด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 • ในวันที่มารับมอบรางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยังไม่ถอนคืนสลากที่ถูกรางวัลของกิจกรรม
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลหรือตามที่กฏหมายกำหนด และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการรับของรางวัล (ถ้ามี) โดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คแคชเชียร์สออเดอร์ ซึ่งจะเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่มารับรางวัล
 • รางวัลทองคำแท่งน้ำหนัก 10 กิโลกรัม จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 26,576,560 บาท (ราคา ณ วันที่ 23 เม.ย. 67) โดยราคาทองคำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด
   

ช่องทางการฝากสลากออมสิน 

 • ผู้สนใจสามารถฝากสลากออมสินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ และแอป MyMo 

ธนาคารออมสิน จัดหนัก ฝากสลากออมสิน 1 ปี ลุ้นรับทองคำหนัก 10 กิโลกรัม