ถ่ายทอดสด ธปท. แถลงผลประชุม กนง. วันนี้ คงอัตราดอกเบี้ย

07 กุมภาพันธ์ 2567

ติดตามช่องทาง ถ่ายทอดสด ธปท. แถลงผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2567) พิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ครั้งแรกของปีนี้ เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2567) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งกำหนดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะมีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย โดยมีนายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน เป็นผู้แถลงข่าว และสามารถติดตามการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ธปท.ได้ 

ติดตามการถ่ายทอดสด แถลงข่าวผลการประชุมนโยบายการเงิน หรือ กนง. ผ่านช่องทางดังนี้

สำหรับการประชุม กนง.นั้น มีกำหนดการประชุมร่วมกันเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ทุก 7-10 สัปดาห์ (ปีละ 6 ครั้ง) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลต่อแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อพิจารณากำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม
โดย คณะกรรมการนโยบายการเงินชุดปัจจุบันมี 7 คน ประกอบด้วย

  • เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการ
  • อลิศรา มหาสันทนะ รองประธานกรรมการ
  • รุ่ง มัลลิกะมาส กรรมการ
  • ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน กรรมการ
  • รพี สุจริตกุล กรรมการ
  • รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการ
  • สันติธาร เสถียรไทย กรรมการ
  • ปิติ ดิษยทัต เลขานุการ

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายล่าสุด ในการประชุม กนง. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับปัจจุบันเหมาะสมกับบริบทที่เศรษฐกิจกำลังทยอยฟื้นตัวกลับสู่ระดับศักยภาพ เอื้อให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืน เสริมสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว และป้องกันการสะสมความไม่สมดุลทางการเงิน 

อีกทั้งช่วยรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้