ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีชาวนาไร่ละ 1,000 บาท กว่า 5 หมื่นครัวเรือน วันนี้ 3 ก.พ.

03 ก.พ. 2567 | 04:14 น.

ธ.ก.ส.จ่ายเงินค่าบริหารจัดการข้าวให้ชาวนาตามนโยบายรัฐบาลไร่ละ 1,000 บาท กว่า 5 หมื่นครัวเรือน เป็นเงินกว่า 345 ล้านบาท วันที่ 3 ก.พ. นี้

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า วันนี้ (3 ก.พ.67 )  ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท กรอบวงเงินรวม 54,336 ล้านบาท 

 

กษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน โดยมีกำหนดจ่ายรอบที่ 5 จำนวน 5 หมื่นครัวเรือน เป็นเงิน 345 ล้านบาท 

 

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ไปแล้ว 4 รอบ ได้แก่

  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2566
  • รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2566
  • รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566 
  • รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2567

โดยจากการโอนเงินดังกล่าว สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้แล้วกว่า 4.62 ล้านครัวเรือน เป็นเงินจำนวน 52,941 ล้านบาท
 

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family ด้วย หรือผ่านทาง https://chongkho.inbaac.com