เริ่มแล้ว! ออมสินปล่อยสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 0.75%

29 พ.ย. 2566 | 03:46 น.

ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐ เดินหน้าวาระแห่งชาติ “หนี้นอกระบบ” พร้อมปล่อยสินเชื่อ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ออมสินรับมอบนโยบายตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศเดินหน้า “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” เป็นวาระแห่งชาติ 

โดยธนาคารพร้อมขับเคลื่อนภารกิจขานรับนโยบายรัฐ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่เดือดร้อนจากการนำเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพ 

ทั้งนี้ ธนาคารเปิดให้กู้ “สินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้นอกระบบที่มีอยู่ 

สำหรับผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้ ดังนี้

  • ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีรายได้ 
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปีเมื่อรวมอายุตัวกับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ 
  • วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท 
  • อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate)
  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด 
  • สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันได้ 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอกู้ที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115

เริ่มแล้ว! ออมสินปล่อยสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 0.75%