svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ธนาคารออมสิน แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 3-4 ก.พ.66

02 กุมภาพันธ์ 2566

ธนาคารออมสิน เตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราววันที่ 3-4 ก.พ.66 เช็คช่วงเวลา ธุรกรรมที่ไม่สามารถใช้บริการได้ที่นี่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ธนาคารออมสิน เตือนลูกค้าให้วางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า เนื่องจากจะทำการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาตั้งแต่ 23.00 – 05.00 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าจะไม่สามารถใช้ช่องทางและบริการได้ โดยช่องทางและบริการหรือธุรกรรมที่ไม่สามารถใช้งานได้ มีดังต่อไปนี้

แอปพลิเคชัน MyMo

 • โอนเงินระหว่างธนาคาร
 • โอนเงินพร้อมเพย์
 • เติมเงินพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ Promptpay Bill Payment 
 • เตือนเพื่อจ่าย
 • ตรวจสอบการรับเงิน
 • บริการ MypromptQR 


 

ATM/ADM

 • โอนเงินพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการPromptpay Bill Payment 

Internet Banking

 • โอนเงินระหว่างธนาคาร
 • เติมเงินพร้อมเพย์
 • โอนเงินพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ Promptpay Bill Payment 
 • การทำธุรกรรมผ่านบริการพร้อมเพย์

 

ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้บริการรับเงินโอนจากต่างธนาคารมายังบัญชีธนาคารออมสินได้

ธนาคารออมสิน แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 3-4 ก.พ.66