ธนาคารปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เดือนกุมภาพันธ์ 66 เช็คเลยมีแบงก์ไหนบ้าง

31 ม.ค. 2566 | 23:32 น.

ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย SCB ไทยพาณิชย์ แจ้งปิดปรับปรุงระบบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช็ควัน-เวลา ธุรกรรมที่ไม่สามารถใช้งานได้

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ธนาคารออมสิน ,ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ได้ประกาศแจ้งลูกค้าให้วางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า เนื่องจากจะมีการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาคุณภาพและการให้บริการ ซึ่งธนาคารแต่ละแห่ง จะปิดปรับปรุงในวันไหน เวลากี่โมง วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมข้อมูลมานำเสนอดังต่อไปนี้

ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.00 – 05.00 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทางและบริการได้ โดยช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ มีดังต่อไปนี้
แอปพลิเคชัน MyMo

 • โอนเงินระหว่างธนาคาร
 • โอนเงินพร้อมเพย์
 • เติมเงินพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ Promptpay Bill Payment 
 • เตือนเพื่อจ่าย
 • ตรวจสอบการรับเงิน
 • บริการ MypromptQR 

ATM/ADM

 • โอนเงินพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการPromptpay Bill Payment 

Internet Banking

 • โอนเงินระหว่างธนาคาร
 • เติมเงินพร้อมเพย์
 • โอนเงินพร้อมเพย์
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ Promptpay Bill Payment 

การทำธุรกรรมผ่านบริการพร้อมเพย์

 • โอนเงินด้วยบริการพร้อมเพย์จากต่างธนาคารมายังบัญชีธนาคารออมสินได้

ธนาคารออมสิน แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกสิกรไทย เตรียมจะปิดให้บริการชั่วคราว ในช่วงเวลา 01:00 น. - 06:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถทำรายการต่างได้ดังต่อไปนี้

 • ไม่สามารถทำรายการ ฝาก ถอน โอนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของธนาคารกสิกรไทยในทุกช่องทาง
 • ไม่สามารถ รับโอนเงินจากทุกธนาคารในทุกช่องทาง
 • ไม่สามารถ สแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการในทุกช่องทาง
 • ไม่สามารถ เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือบัตรเงินด่วน Xpress Cash

อนึ่ง บัตรเครดิตกสิกรไทยสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ธนาคารกสิกรไทย เตรียมจะปิดให้บริการชั่วคราว
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ SCB EASY App ชั่วคราว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยในช่วงวัน-เวลาที่ทำการพัฒนา ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการ SCB EASY App ได้ ดังนั้นกรุณาวางแผนในการทำธุรกรรมล่วงหน้า 

สำหรับวันและเวลาที่จะทำการปิดปรับปรุงระบบมีดังต่อไปนี้ 

 • วันเสาร์ที่ 11 ก.พ.66 เวลา 00:00 – 06:00 น

ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังแจ้งปิดบริการแอปพลิเคชันแม่มณี ชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งในระหว่างทำการปรับปรุงนั้น ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันแม่มณี และไม่สามารถรับชำระเงินเข้าบัญชีแม่มณีได้ โดยจะปิดปรับปรุงวัน-เวลา ใด สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 
 

 • วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:00 – 24:00 น.
 • วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00:00 – 02:00 น.
 • วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:00 – 24:00 น.
 • วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00:00 – 02:00 น.

ธนาคารไทยพาณิชย์ เตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว SCB EASY App และ แอปพลิเคชันแม่มณี