KBank ประกาศขึ้นดอกเบี้ยรายย่อย 0.10%

27 ม.ค. 2566 | 11:23 น.

ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อยเพียง 0.10% หวังช่วยเหลือลูกค้า พร้อมขึ้นดอกเบี้ยเงินสูงสุดถึง 0.25%

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBank)เปิดเผยว่า ธนาคารห่วงใยลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการรายเล็ก และเพื่อดูแลลูกค้ากลุ่มดังกล่าวให้สามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่นในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น ธนาคารจึงปรับดอกเบี้ยเงินกู้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพียง 0.10% ส่งผลให้ดอกเบี้ย MRR ปรับจาก 6.50% เป็น 6.60% 

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 

ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทอื่น อย่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับขึ้น 0.20% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย MLR ปรับเพิ่มจาก 6.37% เป็น 6.57% และอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับขึ้น 0.15% ส่งผลให้ดอกเบี้ย MOR  ปรับจาก 6.74% เป็น 6.89% โดยให้มีผลในวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำให้สูงขึ้น  0.10% - 0.25% เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับลูกค้าในภาวะที่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.25% เป็น 1.50% ต่อปี หลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัว

“ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณามาตรการความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบและคำนึงถึงศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวของลูกค้าในอนาคต โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารได้”นายกฤษณ์กล่าว