svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนพุ่ง 2.8 แสนล้าน สูงสุดรอบ 5 ปี

01 ธันวาคม 2565

สคร.เผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนพุ่ง 2.8 แสนล้านบาท สูงสุดรอบ 5 ปี เร่งติดตามโค้งสุดท้ายของปีให้เป็นไปตามแผน ส่วนปีงบ'66 วางเป้าไม่น้อย 95%

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่งที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 

สคร. จะยังคงกำชับให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะที่ในปีงบประมาณ 2566 สคร. จะกำกับติดตามการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

 

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ณ เดือนตุลาคม 2565 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 284,826 ล้านบาท หรือคิดเป็น  94% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่ได้เริ่มการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 มา 1 เดือน (ตุลาคม 2565) มีผลการเบิกจ่าย 3,823 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนพุ่ง 2.8 แสนล้าน สูงสุดรอบ 5 ปี

 

"ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายสะสมได้ถึง 88% ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และยังมีรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศในช่วงฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19"นางสาวปิยวรรณกล่าว 

 

นางสาวปิยวรรณกล่าวว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณได้สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว โดยเบิกจ่ายเป็นจำนวน 114,203 ล้านบาท หรือคิดเป็น 88% ของกรอบลงทุนทั้งปี

 

ส่วนรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2565 จำนวน 170,624 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 55,479 ล้านบาท ซึ่งผลเบิกจ่ายสะสมเดือนตุลาคม 2565 คิดเป็น 98%  ของแผนเบิกจ่ายสะสม

 

อย่างไรก็ดี มีรัฐวิสาหกิจจำนวน 2 แห่ง ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ซึ่ง สคร. ได้เร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการเบิกจ่ายในช่วง 2 เดือนสุดท้ายให้เป็นไปตามแผนด้วยแล้ว