svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บลจ.กสิกรไทย แนะเบรกลงทุนกองทุนหุ้นสหรัฐ

15 มีนาคม 2566

บลจ.กสิกรไทย ยันไม่มีการลงทุนโดยตรงใน SVB แต่ลงทุนทางอ้อมสัดส่วนน้อย ย้ำกองทุนได้รับผลกระทบน้อยมาก มองวิกฤต SVB ล้มอยู่ในวงจำกัด แนะชะลอลงทุนในกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ด้านสมาคม บลจ.ยันไม่พบกองทุนไทยลงทุนโดยตรงใน SVB เอี่ยวน้อย

 

จากประเด็นข่าว Silicon Valley Bank (SVB)  ถูกรัฐบาลสหรัฐฯสั่งปิด และเข้าควบคุมกิจการเนื่องจากขาดสภาพคล่องนั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า บลจ.กสิกรไทยไม่มีการลงทุนตรงใน SVB แต่มีการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนหลักในสัดส่วนที่น้อยมาก จึงทำให้ได้รับผลกระทบน้อยมากและผันผวนในระยะสั้นเท่านั้น
 

ทั้งนี้ ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงจะยังคงมีความผันผวนและได้รับแรงกดดันจากความกังวลต่อภาคธนาคารของสหรัฐฯ แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯจะเข้ามาดูแลปัญหาของ SVB ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตาม ซึ่งต้องจับตาดูต่อไปว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฝากเงินและผู้ลงทุนได้มากน้อยเพียงใด

อย่างไรก็ดี บลจ.กสิกรไทย ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าว น่าจะไม่ลุกลามและอยู่ในกรอบจำกัด โดยอาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกได้ในระยะสั้น แต่มองว่าเป็นโอกาสเข้าลงทุนในระยะยาว

บลจ.กสิกรไทย แนะนำให้ผู้ลงทุนพิจารณาหรือชะลอการลงทุนในกองทุนหุ้นสหรัฐฯ โดยประเมินสถานการณ์ก่อนการลงทุน ส่วนกองทุนหุ้นเอเชีย กองทุนหุ้นจีน และกองทุนหุ้นไทย รวมถึงกองทุนตราสารหนี้ทั้งไทยและต่างประเทศ ยังคงเข้าลงทุนได้
 

สมาคม บลจ. ยันไม่พบกองทุนไทยลงทุนโดยตรงใน SVB 


ด้านสมาคมบริษัทจัดการการลงทุน (AIMC) ได้มีการตรวจสอบกองทุนในภาพรวมในเบื้องต้น โดย นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. กรุงไทย ในฐานะนายก AIMC กล่าวก่อนหน้านี้ว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ทุกกองไม่มีการลงทุนโดยตรงในหุ้นของธนาคารซิลิคอน วัลเลย์ (SVB) 

แต่กองทุนต่าง ๆ ที่มีการลงทุนในสหรัฐ ทั้งหมดเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศหรือกองทุนหลัก ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ SVB คิดเป็นสัดส่วนราว 1-2% ณ สิ้นปี 2565 เท่านั้น

แม้ปัญหา SVB เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง แต่เชื่อว่าจะส่งผลกระทบในแง่ sentiment และไม่น่าจะส่งผลกระทบระยะยาว แต่คงต้องติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

"มองเหตุการณ์ SVB ล้ม ไม่น่าจะมีผลกระทบ นอกจากนี้ปัญหา SVB ไม่ใช่แบงก์ขนาดใหญ่เหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นในปี 2551และเน้นการปล่อยกู้ให้กลุ่มสตาร์อัพเป็นหลัก  เชื่อว่าแต่ละ บลจ.มีมาตรการดูแลรับผิดชอบหากเกิดปัญหาขึ้นอยู่แล้ว"