svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

EVปี66กรุงไทยคาดยอดขายแตะ24,000 คันเติบโต 92.%

20 มกราคม 2566

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยเปิดอบรมเทคนิคอำนวยสินเชื่อรถยนต์ "ไฟฟ้า-EV"วันที่ 25ม.ค.2566 Krungthai COMPASS คาดยอดขายทั้งปีนี้จะขยายตัว 92 %

สมาคมเช่าซื้อไทยจัดอบรม "เทคนิคการอำนวยสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าBEV" ตอบโจทย์ผู้บริโภค ไฟแนนซ์รวมถึงลดความเสี่ยงทั้ง "อัตราดอกเบี้ย-ค่าเสื่อมในการขายรถยึด"

 

แนวโน้มกระแสความต้องการรถยนต์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 100% หรือBattery Electric Vehicle: BEV  มีสัญญาณเพิ่มขึ้น  


ไมว่าการสนับสนุนจากภาครัฐ   การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี และ ต้นทุนการใช้งานที่คุ้มค่ากว่ารถยนต์สันดาปภายในถึงเกือบ 20% รวมทั้งหลายปัจจัยแวดล้อมล้วนจะสนับสนุนส่วนแบ่งทางการตลาดของรถยนต์ BEVให้เพิ่มขึ้น

ทำให้ Krungthai COMPASS คาดว่าในปี 2566 ยอดขายรถยนต์ BEV จะอยู่ที่ 24,000 คัน หรือขยายตัว 92.0 %ซึ่งเป็นยอดขายที่ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่อง จากปี 2565 จะมียอดขายที่ 12,500 คัน ขยายตัวจากยอดจดทะเบียนรถยนต์ BEV ในปี 2564 ถึง 212.5% 

 

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้อนุมัติให้การส่งเสริมในกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) รวม 80,208 ล้านบาท

(เฉพาะรถยนต์ BEV 27,745 ล้านบาท) จำนวนกำลังการผลิตยานยนต์ที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวน 838,775 คัน (เฉพาะรถยนต์ BEV 256,220 คัน)

ขณะเดียวกัน  กรมสรรพสามิต ได้ลงนามข้อตกลงตามมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้นำเข้ายานยนต์ไฟฟ้า แล้วรวม 10 ราย 

 

ประกอบกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติลดค่าภาษีรถยนต์ BEV ลง 80% สำหรับรถที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 9 พ.ย.2565 – 8 พ.ย.2568 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้รถยนต์ BEV ลงไปได้

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่อาจกดดันการทำตลาดของรถยนต์BEV โดยเฉพาะความไม่แน่นอนด้านราคาขาย  หรือราคาแบตเตอรี่ที่ยังมีราคาแพง  แนวโน้มของการเสื่อมลงของราคาในอนาคต 

 

ดังนั้นสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เห็นว่าทางสถาบันการเงินควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงได้จัดโครงการ อบรมเทคนิคการอำนวยสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าBEV ( High purchase management Education Program)

 

โดยเฉพาะโครงสร้างรถยนต์ที่มีโครงสร้างแตกต่างกับรถสันดาปทั่วไปความยากง่ายในการหาอะไร และความยั่งยืนหรือมูลค่าในการใช้แบตเตอรี่ซึ่งเป็นหัวใจหลักของรถ EV 

 

รวมถึงตลาดรองในการขายรถยึดอีกด้วยซึ่งแล้วแต่มีผลถึงความเสี่ยงและอัตราดอกเบี้ยในการให้สินเชื่อรถ EV

 

วัตถุประสงค์ในการอบรมหลักสูตรนี้มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในรถ EV ให้กับเจ้าหน้าที่ของสมาชิกและผู้ประกอบธุรกิจ เช่าซื้อเข้าใจและสามารถให้สินเชื่อเช่าซื้อรถ EV ได้อย่างมืออาชีพโดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยการเจาะลึกโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้าหลักการทำงานอายุและ


การเสื่อมสภาพของอะไหล่รถยนต์ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตและหลักพิจารณาการให้สินเชื่อความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการให้สินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตที่เหมาะสมต่อไป

 

สมาคมเช่าซื้อไทยจึงกำหนดจัดโครงการอบรม สำหรับผู้สนใจในธุรกิจเช่าซื้อทั่วไปหรือพนักงานของผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อนิสิตนักศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8:00-16:00 นสถานที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ Terminal 21 ชั้น 4 (BTS ทางออก 3 สถานีอโศก)

คณะวิทยากร
ผู้บริหารจากอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและสถาบันการเงินชั้นนำในแวดวงธุรกิจเช่าซื้อ ได้แก่
- เจาะลึกกายวิภาคโครงสร้างส่วนประกอบรถยนต์ไฟฟ้าส่วนต่างๆและการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้า
- อายุการใช้งานราคาการเสื่อมและความยากง่ายต่อการหาการเปลี่ยนของแบตเตอรี่และอะไหล่รถยนต์
- หลักการหรือแนวทางการอำนวยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
- หลักพิจารณาถึงความเสี่ยงโสหุ้ยค่าใช้จ่ายและอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ไฟฟ้าต่างจากรถสันดับทั่วไปอย่างไร
โดย   ดร.ชนะ    เยี่ยงกมลสิงห์   ประธานฝ่ายวิชาการและกรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

EVปี66กรุงไทยคาดยอดขายแตะ24,000 คันเติบโต 92.%

คุณรุ่งโรจน์   จรัสวิจิตรกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสธนาคารทิสโก้จำกัด (มหาชน) และ

 

คุณณรงค์  ศรีตลายน  
กรรมการผู้จัดการ 
Great Wall Motor Manufacturing (Thailand) Company Limited

EVปี66กรุงไทยคาดยอดขายแตะ24,000 คันเติบโต 92.%