svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คลัง เปิดรายได้รัฐ 11 เดือน กว่า 2.25 ล้านล้าน เกินเป้า 1.17 แสนล้าน

22 กันยายน 2565

คลัง เผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐ 11 เดือนปีงบ 65 รวมกว่า 2.25 ล้านล้านบาท เกินเป้ากว่า 1.17 แสนล้านบาท หลังสรรพากรรีดภาษีได้กว่า 1.86 ล้านล้านบาท ผลจากเศรษฐกิจฟื้น การบริโภค และมูลค่าการนำเข้า ซึ่งเป็นผลดีต่อการจัดเก็บภาษี

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ในช่วง 11 เดือนแรกของปี งบประมาณ 65 (ตุลาคม 64 – สิงหาคม 65) โดยรัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2.25 ล้านล้านบาท  สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  1.17 แสนล้านบาท หรือ 5.5% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.8 %

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรสูงกว่าเป้าหมาย ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ การบริโภค และมูลค่าการนำเข้า ซึ่งส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงกว่าเป้าหมาย โดยสามารถจัดเก็บรายได้รวม 1.86 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีงบประมาณก่อน 2.48 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.3% และสูงกว่าเป้าหมาย 14.6 % หรือ 2.38 แสนล้านบาท 

ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 65 อยู่ที่ 4.65 แสนล้านบาท ลดลงจากในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน 2.87 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 5.8 % และต่ำกว่าเป้าหมาย 15 % หรือ 8.22 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีการลดอัตรา ภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการชั่ว คราวจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น

 

ด้านกรมศุลกากรจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 1 แสนล้านบาท โดยสูงกว่าช่วงเดียวกันจากปีงบประมาณก่อน 7.03 พันล้านบาท หรือสูงกว่า 7.8 % และสูงกว่าเป้าหมาย 9.5% หรือ 8.79 พันล้านบาท

 

ส่วนรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ให้รัฐสูงกว่าเป้าหมาย 1.10 หมื่นล้านบาท ขณะที่หน่วยงานราชการอื่นที่มีรายได้ส่งรัฐ ก็เก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.71 หมื่นล้านบาท

 

คลัง เปิดรายได้รัฐ 11 เดือน กว่า 2.25 ล้านล้าน เกินเป้า 1.17 แสนล้าน