เตือน 4.3 ล้านราย"คนละครึ่งเฟส 5" รีบใช้สิทธิครั้งแรกก่อน 5 ทุ่มวันนี้

14 ก.ย. 2565 | 00:35 น.

คลังย้ำ ประชาชนที่ได้รับสิทธิ 1.92 ล้านราย และรายเดิมในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 อีก 2.45 ล้านคน รวม 4.37 ล้านราย รีบใช้จ่าย"คนละครึ่งเฟส 5" ภายใน 22.59 น.วันนี้ (14 ก.ย.) เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ อัพเดทล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิ 22.10 ล้านรายใช้จ่ายรวม 1.79 หมื่นล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. ยังคงเหลือจำนวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ประมาณ 1.92 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการ จึงขอเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวให้เร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 14 กันยายน 2565)เวลา 22.59 น. เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ 

 

นอกจากนี้ ยังมีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 อีกประมาณ 2.45 ล้านคน จึงขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมฯ ดังกล่าวกดยืนยันสิทธิและเร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ
 

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 สามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแบบพบหน้า (Face-to-face)และ/หรือสามารถใช้สิทธิโดยการซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ ช้อปปี้ฟู้ด ไลน์แมน แกร็บฟู้ดฟู้ดแพนด้าและทรูฟู้ด ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อได้เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะสามารถใช้จ่ายครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.59 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 

 

โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่าจากข้อมูลสะสม ณ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น.มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 34.73 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 20,406.7ล้านบาทโดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

 

  • 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 11.81ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม2,352.9ล้านบาท
  • 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 817,431คน และมียอดใช้จ่ายสะสม162.4ล้านบาท
  • 3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมฯจำนวน 21.96 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 17,767.8 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4(ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน 147,902คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 123.6 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 22.10ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 17,891.4 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 9,067.2ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 8,824.2ล้านบาท

 


 

 

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสม แบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่

 

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6,798.0 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 4,000.4 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 904.2 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 5,890.5 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 282.5 ล้านบาทและ
  • กิจการขนส่ง 15.8 ล้านบาท

 

โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 24.02 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนรายเดิมฯ ที่ได้รับสิทธิจำนวน 23.82 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.36 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.94 หมื่นราย

 

ทั้งนี้ การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 568.1ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 292.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 275.8 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน 7.84 หมื่นราย

 

นอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังยังขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 อย่างเคร่งครัด และประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนให้ช่วยดำเนินการใช้สิทธิโดยไม่มีการใช้จ่ายจริงอย่างเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนการกระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการซึ่งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้