svasdssvasds

10 เดือน ปีงบฯ 65 ข้าราชการ-ครอบครัว เบิกสิทธิรักษากว่า 7.4 หมื่นล้าน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 ส.ค. 2565 เวลา 10:26 น.

กรมบัญชีกลาง เผย10 เดือนปีงบฯ65 มีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล แล้วกว่า 7.4 หมื่นล้าน พร้อมเดินหน้ากำกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการฯ เพิ่มการเข้าถึงยาแพง และปรับเกณฑ์การเบิกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หวังช่วยประหยัดงบไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาทต่อปี

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 มีจำนวนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จำนวนทั้งสิ้น 4,738,115 คน 

 

แบ่งเป็นเจ้าของสิทธิ จำนวน 2,221,434 คน คิดเป็น 47% ของจำนวนสิทธิทั้งหมด และบุคคลในครอบครัว จำนวน 2,516,681 คน หรือคิดเป็น 53% ของจำนวนสิทธิทั้งหมด

โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายแล้วจำนวนทั้งสิ้น 74,267 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคทั่วไป จำนวน 64,896 ล้านบาท  และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด จำนวน 9,370 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังคงดำเนินการขยายสิทธิการเข้าถึงยาราคาสูง

 

โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิกจ่ายค่ายาที่มีราคาแพงสำหรับกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาจำนวน 7 รายการยา กลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง จำนวน 3 รายการยา และกลุ่มโรคทางระบบประสาท จำนวน 1 รายการยา

 

นอกจากนี้ ยังคงกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาเพิ่มขึ้นอีก 6 รายการ ซึ่งเป็นยาที่มีจำหน่ายทั้งยาต้นแบบและยาสามัญที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันและได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ ซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาทต่อปี 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด