svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“EA” เผยธุรกิจไบโอดีเซล-รถEV หนุนรายได้ Q1/65 กว่า 4.8 พันล้าน

14 พฤษภาคม 2565

EA เผยรายได้ไตรมาส 1/65 กว่า 4.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.34% ขณะที่กำไรสุทธิลดลง 3.23% เหตุต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่า 349 ล้านบาท ตามราคาปาล์มวัตถุดิบหลัก รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และการขยายธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งผลดำเนินงานไตรมาส1 ปี 2565 ของบรัษัทฯ และบริษัทย่อย ไตรมาส 1/65 จำนวน 4,816.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 110.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.34% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 4,706.43 ล้านบาท

 

โดยมีกำไรสุทธิ 1,366.31 ล้านบาท ลดลงจำนวน 45.54 ล้านบาท หรือลงลง 3.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิรวม 1,411.85 ล้านบาท

 

ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการดำเนินงาน บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 4,740.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2564 จำนวน 37.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.80% สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจไบโอดีเซล ธุรกิจแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า

ขณะที่ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 2,906.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 349.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.66% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนขายรวม 2,557.01 ล้านบาท

 

โดยต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นตามราคาของผลปาล์มซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ค่าเสื่อมของการเปลี่ยนแผงโซล่าร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงการขยายธุรกิจของสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ ไฟฟ้า การให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้า และการให้บริการรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น

 

ขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 53,411.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 3,037.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.03% จากสิ้นปี 2564

 

โดยเพิ่มจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง เจ้าหนี้ค่าซื้อ สินทรัพย์สำหรับเปลี่ยนแผงโซลาเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และจากเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร

 

ทำให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 89,677.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก สิ้นปี 2564 จำนวน 4,201.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.91%