ข่าว"คนละครึ่งเฟส 5" ล่าสุด คนละครึ่งเฟส 4 ใกล้จบ ใช้ไม่หมดเก็บไว้ได้ไหม

26 เม.ย. 2565 | 03:30 น.

“คนละครึ่งเฟส 5” ยังไม่มีข้อสรุป ส่วนคนละครึ่งเฟส 4 ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลืออยู่ วางแผนการใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการ 30 เมษายน 2565

กระแสข่าวว่า "โครงการคนละครึ่งเฟส 5" จะมีการปรับสูตรโดยรัฐสนับสนุน 25% และประชาชนจ่ายเงิน 75% จนมีการแชร์ต่อในโลกโซเชียล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ยังไม่มีการหารือ

ส่วนจะมีการออกโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ต่อหรือไม่นั้น ยังไม่ได้สรุปเช่นกันเพราะต้องติดตามสถานการณ์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและงบประมาณ เงินกู้ ประกอบกันด้วย

เเละต้องรอผลสรุปข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจจากโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มาประเมินร่วมกัน เพื่อให้ทราบถึงภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงและเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพิจารณาร่วมกันด้วย

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" จะจบในวันที่ 30 เม.ย.2565 นี้ ยังไม่มีโครงการใดจะออกมาต่อทันทีในวันที่ 1 พ.ค.2565 ดังนั้น ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลืออยู่วางแผนการใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.2565 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย มียอดใช้จ่าย 59,014.1 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 8.05 แสนราย

 

มียอดใช้จ่าย 1,763.4 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.27 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 60,777.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 30,945.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 29,832.0 ล้านบาท และมี ยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 25,388.3 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 10,508.8 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 2,766.9 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 20,911.3 ล้านบาท ร้านบริการ 1,086.3 ล้านบาท
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 115.9 ล้านบาท

 

ประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้วจำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.9 หมื่นราย

 

ข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม คนละครึ่งเฟส 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,806.96 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 941.21 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 865.75 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.45 หมื่นราย