MAJOR ทุ่มพันล้านคาดเข้าถือหุ้น TKN ไม่เกิน 10% หวังรุกตลาดป๊อปคอร์นใน-ตปท.

12 มี.ค. 2565 | 01:27 น.

MAJOR คาดเข้าถือหุ้น TKN ไม่เกิน 10% หลังทุ่มงบ 540 ล้านบาท เข้าถือหุ้นแล้ว 5% เผยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ร่วมมือขยายตลาดป๊อปคอร์นทั้งใน-ตปท. เพิ่มช่องทางรายได้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดให้กับ TKN ในอนาคต

บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 บริษัทได้ถือหุ้น บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) จำนวน 69,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการทยอยซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามราคาซื้อในตลาดช่วงราคา 7.06 ถึง 8.26 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาซื้อในตลาดเฉลี่ย 7.82 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นการถือหุ้นใน TKN เท่ากับ 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TKN

 

โดยบริษัทคาดว่าจะถือหุ้นใน TKN ไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TKN โดยไม่ได้เข้าไปบริหารจัดการต่อโครงสร้างบริษัทของ TKN หรือกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด
 

คลิกอ่านเพิ่ม  : MAJOR ทุ่ม 500 ล้าน เข้าซื้อหุ้น"เถ้าแก่น้อย" 5% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่

การถือหุ้น TKN ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจและขยายความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ โดยขยายช่องทางการจัดจำหน่ายป๊อปคอร์นสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มช่องทางรายได้สื่อในการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาดให้กับ TKN ในอนาคต
         

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนา และเตรียมความพร้อมในการน เสนอสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงการสร้ งนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรอบด้าน ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

MAJOR ทุ่มพันล้านคาดเข้าถือหุ้น TKN ไม่เกิน 10% หวังรุกตลาดป๊อปคอร์นใน-ตปท.