svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ทิสโก้ เชียร์กอง “ONE-METAVERSE” สู้เงินเฟ้อด้วยเมตาเวิร์ส

18 กุมภาพันธ์ 2565

ธนาคาร ทิสโก้ เชียร์ซื้อกองทุนเปิด ONE-METAVERSE หลังเปิด IPO ถึงวันที่ 22 ก.พ. 65 เฉพาะที่ธนาคารทิสโก้ และแอปพลิเคชัน TISCO My Wealth เท่านั้น คาดตลาดโตเด่น 3.4 เท่าตัวใน 4 ปี

นางวรสินี เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนและสื่อสารการตลาด สายธุรกิจธนบดี ธนาคาร ทิสโก้ เปิดเผยว่า ธุรกิจเมตาเวิร์สกำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุน และปัจจุบันมีกองทุนรวมไทยหลายกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจดังกล่าว จนอาจทำให้ลูกค้าลังเลว่า จะตัดสินใจเลือกกองทุนใดถึงจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี

นางวรสินี เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนและสื่อสารการตลาด สายธุรกิจธนบดี ธนาคาร ทิสโก้

ธนาคารทิสโก้แนะนำว่า ลูกค้าควรเลือกกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่คล่องตัว รวมถึงควรกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกิดขึ้น เนื่องจากธุรกิจเมตาเวิร์สเป็นธุรกิจเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว และมักจะมีข่าวดีใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ 

กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจเมตาเวิร์สที่ธนาคารทิสโก้แนะนำและเป็นกองทุนเด่นในช่วงนี้คือ กองทุนเปิดวรรณ เมตาเวิร์ส อิควิตี้ (ONE-METAVERSE) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) กองทุนรวมตราสารทุน เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ มีรายได้ หรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจทั้งในทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส (Metaverse) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Virtual Platform ธุรกิจในอุตสาหกรรม Social Media รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Communication Services 

 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วย CIS  รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุน ETF ต่างประเทศ และผู้จัดการกองทุน บลจ.วรรณ สามารถเลือกลงทุนหุ้นรายตัวในบริษัทที่มีคุณสมบัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ กองทุน ONE-METAVERSE เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ธนาคารทิสโก้ และแอปพลิเคชัน TISCO My Wealth เท่านั้น โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ 1,000 บาท 

“สาเหตุที่ธนาคารทิสโก้แนะนำกองทุนเกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สในช่วงนี้ เพราะมองว่า ไม่ว่าเศรษฐกิจหรือเงินเฟ้อจะเป็นเช่นไรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องตามกระแสเมกะเทรนด์ของโลกที่ผู้บริโภคเชื่อมต่อผ่านทางโลกออนไลน์ ทั้งในเชิงของชีวิตประจำวัน ไลฟ์สไตล์ และโลกของการทำงาน”นางวรสินีกล่าว

 

จากปัจจัยดังกล่าว Ark Invest ก็มองตรงกันว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สจะมีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 จากปี 2564 ที่มีรายได้รวมเพียง 1.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Bloomberg Consensus ที่ประเมินว่า มูลค่าตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse จะพุ่งสูงขึ้นจาก 1.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2564 ไปแตะ 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2567 หรือคิดเป็นการเติบโตกว่า 3.4 เท่าภายในระยะเวลา 4 ปี หรือปีละ 13

 

ความพิเศษอีกจุดหนึ่งของกองทุน ONE-METAVERSE คือ มีความโดดเด่นตรงที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่คล่องตัวค่อนข้างมาก โดยเปิดให้ผู้จัดการกองทุน บลจ.วรรณ คัดเลือกและปรับเปลี่ยนกองทุน ETF รวมถึงหุ้นรายตัวได้ตามสถานการณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างกำไร และลดความเสี่ยงจากความผันผวนในบางช่วงเวลา ทำให้เมื่อสถานการณ์การลงทุนดีจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างมาก แต่เมื่อเกิดความผันผวนขึ้น ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนเป็นหุ้นที่มีความผันผวนต่ำเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั้งสร้างความสมดุล (Balance) ให้กับพอร์ตการลงทุนได้

 

กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน ONE-METAVERSE เข้าลงทุนเกินกว่า 20% คือ ROUNDHILL BALL METAVERSE ETF และ Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF และผู้จัดการกองทุนอาจใช้ดุลพินิจลงทุนในหุ้นรายตัวตามสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

 

ตัวอย่างบริษัทที่กองทุนต่างประเทศข้างต้นเข้าไปลงทุน อาทิ Sony Group Corp  กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ที่มีธุรกิจหลากหลาย เช่น ธุรกิจวิดีโอเกม ธุรกิจเพลง ภาพยนตร์ การเงิน ประกันชีวิต และ ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ NVIDIA บริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตการ์ดจอ (GPU) ซึ่ง GPU ของ NVIDIA เป็นที่ยอมรับและใช้ในอุตสาหกรรม AI Computing และ Virtual Machines ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส และ Matterport เป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูล Spatial Data โดยพยายามนำข้อมูล Spatial Data เช่น ภาพถ่าย 3D ต่างๆ มาทำให้เป็นในรูปโลกเสมือน (Digital Twins) เพื่อการสร้างมูลค่าสินทรัพย์ที่มากขึ้น