บลจ.วรรณ แนะลงทุน Mega Trend ผ่าน ONE-METAVERSE

15 ก.พ. 2565 | 11:54 น.

บลจ.วรรณแนะลงทุนธุรกิจโลก Metaverse เชี่อ 3 ปีถัดจากนี้ มูลค่าตลาดแตะ 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมเสนอขายกองทุน ONE-METAVERSE ลงทุนใน ETF ขายครั้งแรก 14 -22 ก.พ. ลุยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse และคอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) วรรณ จำกัดเปิดเผยว่า โอกาสการลงทุนปีนี้ บริษทฯ ยังคงแนะนำกองทุนประเภท Thematic ที่รับกับ Mega Trend ของโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดย Metaverse คือ การพัฒนาเทคโนโลยีผ่านการสร้างระบบนิเวศของโลกเสมือนจริงให้เชื่อมต่อถึงกันแบบไร้รอยต่อ  หมายความว่า ผู้ใช้งานในเทคโนโลยี Metaverse สามารถขับเคลื่อนไปพร้อมกันใน 3 มิติหลัก

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. วรรณ จำกัด

 

  1. เข้าถึงโลกออนไลน์
  2. ติดต่อสื่อสารกันได้ทันที
  3. มีความเป็นส่วนตัว ได้ในโลกเสมือนจริง 

 

“เดิมเรามีอินเตอร์เน็ต สำหรับใช้ค้นหาและส่งข้อมูลผ่านลิงก์บนโลกออนไลน์ (Web 1.0) แต่ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อติดต่อสื่อสารกันได้ทันทีแบบไร้สาย แต่ยังคงต้องอาศัยตัวกลาง(Centralized) เช่น เจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆ (Web 2.0)  แต่ในอนาคต ผู้ใช้งานจะเข้ามามีส่วนร่วมในการยืนยันข้อมูล เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวโดยที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลาง (Decentralized) จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นสามารถล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัว (Data Privacy) ของเราได้ (Web 3.0)"นายพจน์กล่าว

 

Metaverse คือเทคโนโลยีแบบไร้รอยต่อที่ทำให้ผู้ใช้งานเพิ่มประสบการณ์ในโลกเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆ ยกตัวอย่าง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อินเดียใช้ VR ในการจำลองการผ่าตัด  บริษัท Hyundai ใช้ VR Development Space ในการพัฒนาโมเดลและการผลิตรถยนต์ META เปิดตัว Horizon Workrooms สำหรับทำงาน ประชุม เรียน โดยสามารถพูดคุยได้เสมือนจริง 

ดังนั้น อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี Metaverse เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยทาง Bloomberg Intelligence เชื่อว่า การลงทุนในธีม Metaverse จะประเมินมูลค่าตลาดกว่า 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2024 ขณะที่สถาบัน Ark invest ประเมินรายได้จากโลกเสมือนจริงสามารถแตะ 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2021 ซึ่งมีรายได้ 1.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 


จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจใน Metaverse ช่วง 3 ปี ถัดจากนี้ บลจ.วรรณ เล็งเห็นโอกาสการลงทุน จึงนำเสนอ กองทุนเปิดวรรณ เมตาเวิร์ส อิควิตี้ (ONE-METAVERSE)เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก โดยที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ มีรายได้ หรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจทั้งในทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม บริการ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ METAVERSE 

 

หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ VIRTUAL PLATFORM ธุรกิจในอุตสาหกรรม SOCIAL MEDIA รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ COMMUNICATION SERVICES ซึ่งจะเป็นเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 14 -22 ก.พ.นี้ โดยผู้ลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น 

 

สำหรับ ONE-METAVERSE มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active  Fund โดยแบ่งสัดส่วนลงทุนใน Roundhill Ball Metaverse ETF ประมาณ 50% ของเงินลงทุน โดยมีดัชนีอ้างอิง คือ Ball Metaverse Index ที่เน้นลงทุนใน 7 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse ได้แก่ Compute, Networking, Virtual Platforms, Interchange Standards, Payments, Content, Assets, Identity Services และ Hardware  

 

ส่วนอีกประมาณ 20% ของเงินลงทุน จะลงทุนใน Xtrackers MSCI World Communication Services UCIT ETF เป็นกองทุน ETF ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจ Communication Services โดยมีดัชนีอ้างอิง คือ MSCI World Communication Services 20-35 Index โดยกองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนไปยังหุ้นหลายๆตัวที่มีเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย หรือ อุปกรณ์ที่สนับสนุน Ecosystem ของ Metaverse หรือ Virtual Platforms เช่น 5G สายเคเบิ้ล และระบบสัญญาอินเตอร์เน็ตต่างๆ  


นายพจน์กล่าวเสริมว่า ONE-METAVERSE มีจุดเด่น คือ กองทุนจะจัดสรรเงินลงทุนส่วนที่เหลืออีกประมาณ 30% ของเงินลงทุน เพื่อการลงทุนหุ้นรายตัวตามดุลพินิจของผู้จัดการลงทุนบลจ.วรรณ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดในระยะยาว ขณะเดียวกันในระยะสั้นผู้จัดการกองทุนก็มีการ Active เพื่อลดความผันผวนในช่วงตลาดขาลงโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Dynamic Hedging