เช็คเงื่อนไขสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ลุ้นรับรางวัลพิเศษ 1 ล้าน 20 รางวัล 

22 ธ.ค. 2564 | 22:59 น.

สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ธนาครออมสินมอบของขวัญปีใหม่ผู้ฝากเงิน ลุ้นรับรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท 20 รางวัล งวด 16 มี.ค. และ 16 เม.ษ. 2565  ตรวจสอบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจได้ที่นี่

กรณีธนาคารออมสินมอบของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าเงินฝาก ด้วยการจัดแคมเปญส่งเสริมการออม สำหรับผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี โดยเพิ่มรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล รวมเป็นเงิน 20 ล้านบาท ผ่านโครงการสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี

 

ธนาคารออมสินยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลพิเศษรางวัลละ 1 ล้านบาทจะต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 กำหนดออกรางวัลพิเศษรางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 2 ครั้ง ครังละ 10 รางวัล 

เงื่อนไขสลากออมสินดิจิทัล

เพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ฐานเศรษฐกิจ จึงได้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์ รายละเอียด สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี มานำเสนอประกอบการตัดสินใจ ดังนี้

 • ระยะเวลารับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 • ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี : บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • อายุ :  1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง)
 • ราคาต่อหน่วย : 20 บาท
 • รายละเอียดดอกเบี้ย : ฝากครบ 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก : ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาทต่อหน่วย
 • วงเงินในการรับฝาก :
 • สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท
 • สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว
 • วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
 • ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการMobile Banking (MyMo)
 • สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย :    –
 • การออกรางวัล :  ทุกวันที่ 16 ของเดือน (หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน)
 • การรับเงินรางวัล : โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

เงื่อนไขหลัก    

 1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 2. ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอน ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)
 3. ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 4. สลากครบอายุ    โอนเงินสลากครบอายุและดอกเบี้ย(ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

รางวัล    

 • รางวัลที่ 1     จำนวนครั้งที่ออกรางวัล 1  เงินรางวัลละ  3,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 2    จำนวนครั้งที่ออกรางวัล 1    เงินรางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 3    จำนวนครั้งที่ออกรางวัล 5  เงินรางวัลละ  2,000 บาท
 • รางวัลที่ 4   จำนวนครั้งที่ออกรางวัล  10  เงินรางวัลละ  800 บาท
 • รางวัลที่ 5    จำนวนครั้งที่ออกรางวัล 15   เงินรางวัลละ  200 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวนครั้งที่ออกรางวัล    2  เงินรางวัลละ  20 บาท

 ** กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

การออกรางวัลพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท
 • การรับเงินรางวัลพิเศษ โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

ที่มา: ธนาคารออมสิน