หาเงินจ่ายประกันราคาข้าวอีก 7.6 หมื่นล้าน "คลัง" เตรียมถก "สำนักงบฯ"

09 พฤศจิกายน 2564

คลัง เตรียมหารือสำนักงบฯ หาแหล่งเงินจ่ายประกันราคาข้าวอีก 7.6 หมื่นล้าน พร้อมปลดล็อกข้อจำกัดก่อหนี้ตาม พ.ร.บ.วินัยการคลัง ม.28 ด้าน “สันติ” รมช.คลัง ชี้ประกันราคาข้าวถือเป็นผลงานรัฐบาล ไม่ใช่ผลงานของพรรคการเมือง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปหารือกับสำนักงบประมาณ ถึงแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการประกันราคาข้าวที่ยังขาดอีก 76,000 ล้านบาท  จากกรอบทั้งหมดที่กระทรวงพาณิชย์เสนอมาที่ 89,000 ล้านบาท ซึ่งวันนี้ได้ทยอยจ่ายงวดแรกแล้ววงเงิน 13,000 ล้านบาท ส่วนเงินที่เหลือจะใช้จากงบประมาณกลางหรือไม่ ต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง รวมทั้งต้องไปหารือเรื่องของกรอบวินัยการคลังตาม มาตรา 28 ที่กำหนดกรอบหนี้คงค้างรวมกันได้ไม่เกิน 30% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ด้านนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ครม. ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปดูเรื่องของแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการประกันราคาข้าว รวมทั้งข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายวินัยการเงินการคลัง ตามมาตรา 28 ซึ่งหากหลุดจาก 2 เรื่องนี้เมื่อไหร่กระทรวงการคลังก็จะต้องเร่งไปหาเงินทันที

 

“เรื่องการขยายกรอบวินัยการเงินการคลังตามมาตรา 28 จะต้องหารือในระดับนโยบาย  ต้องมีการศึกษา ซึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งให้ทุกหน่วยงาน ไปดูโครงการที่มีการใช้งบประมาณ ว่าโครงการไหนจบแล้วบ้าง หรือเร่งปิดโครงการ และมีเงินเหลือเท่าไหร่ก็ให้ส่งคืนมาที่คลัง โดยกำชับทุกหน่วยงานให้เร่งดำเนินการเร็วที่สุด”  นายสันติ กล่าว

 

สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

โดยนายสันติ กล่าวด้วยว่า ในความเห็นส่วนตัว มองว่าการจ่ายเงินเพื่อประกันราคาให้เกษตรกรอย่างเดียว จะยิ่งทำให้เกษตรกรอ่อนแอ ระบบเกษตรกรอ่อนแอ และจะต้องจ่ายไปเรื่องๆไม่รู้จบ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำควบคู่คือ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีการร่วมมือกันทำเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุน การพัฒนาพันธุ์ข้าว และการแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจับกลุ่มตลาดในประเทศ ไม่ใช่เน้นที่การส่งออกอย่างเดียว

 

ส่วนประเด็นที่โครงการประกันราคาข้าว ถูกมองเป็นประเด็นการเมือง และเป็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์นั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า อย่าคิดเล็กคิดน้อย ซึ่งการดำเนินโครงการประกันราคาข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ ถือเป็นผลงานของรัฐบาล ไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่ง ขณะที่การหาเงินเพื่อมาใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ก็ถือเป็นหน้าที่ของกระทวงการคลัง ดังนั้นไม่ว่าใครจะได้หน้าหรือไม่ได้หน้า กระทรวงการคลังก็ต้องหาเงินมาเพื่อช่วยเกษตรกร เพราะเกษตรกรถือเป็นกระดูกสันหลังของเรา