svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พักชำระหนี้ 3 เดือน LH Bank ช่วยลูกหนี้เอสเอ็มอี-ลูกหนี้รายย่อย

19 กรกฎาคม 2564

LH Bank ช่วยลูกหนี้เอสเอ็มอีและลูกหนี้รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ คุมโควิด-19 ด้วยการพักชำระหนี้ 3 เดือน เริ่มลงทะเบียน 19 ก.ค.-15 ส.ค.64 เผยหากเหตุการณ์ยืดเยื้อ พร้อมออกมาตรการเพิ่มเติม

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า  ธนาคารออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน เพื่อช่วยลูกหนี้เอสเอ็มอี และ ลูกหนี้รายย่อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการที่ภาครัฐได้ยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ (ล็อกดาวน์) โดยเริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

ชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้หลักเกณฑ์พิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 19 กรกาคม – 15 สิงหาคม 2564 

 

ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมและยังเปิดกิจการอยู่แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุม การระบาดของภาครัฐ ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ธนาคารตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงลูกค้าเอสเอ็มอีและลูกค้ารายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่  และมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

“ธนาคารหวังว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าได้ในระดับหนึ่ง โดยในระหว่างนี้จะมีการติดตามและประเมินผลกระทบของลูกค้าอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีความยืดเยื้อธนาคารจะพิจารณาออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมต่อไป”นางสาวชมภูนุช