พันธบัตรวอลเล็ตสบม. ยิ่งออมยิ่งได้อายุ 4ปี และ10ปี บนเป๋าตัง เริ่ม 12ก.ค.64

11 ก.ค. 2564 | 07:26 น.

กรุงไทยเปิดขายพันธบัตรวอลเล็ตสบม.รุ่น ยิ่งออมยิ่งได้ บนเป๋าตัง วงเงินรวม 40,000บาท “รุ่นอายุ 4ปีดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.90% และอายุ 10ปี” เริ่ม 12ก.ค.นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 1,000บาทไม่จำกัดวงเงินจองสูงสุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 6เดือน

กรุงไทยเปิดขายพันธบัตรวอลเล็ตสบม.รุ่น ยิ่งออมยิ่งได้ บนเป๋าตัง วงเงินรวม 40,000บาท “รุ่นอายุ 4ปีดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.90% และอายุ 10ปี” เริ่ม 12ก.ค.นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 1,000บาทไม่จำกัดวงเงินจองสูงสุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 6เดือน

 

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้ (สบน) เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม.บุคคลธรรมดาทั่วไป   เริ่ม 12-23ก.ค.2564 วงเงินรวม 40,000บาท แบ่งเป็นรุ่นอายุ 4ปีวงเงิน 35,000 ล้านบาท จ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เฉลี่ย 1.90%ต่อปี   และรุ่นอายุ10 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาทสำหรับองค์กร จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี

 

         ธนาคารกรุงไทยเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม. รุ่น “ยิ่งออมยิ่งได้” เริ่ม 12-23ก.ค.นี้  2 รุ่น วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท  ไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุด จ่ายอัตราดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดจำหน่ายพร้อมกันระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย รุ่นอายุ 4 ปี  วงเงิน 35,000 ล้านบาท จ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี และปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.90% ต่อปี  จำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดา ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT, Internet Banking และสาขาทั่วประเทศ 

สำหรับรุ่นอายุ 10 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี จำหน่ายให้กับสภากาชาดไทย มูลนิธิสมาคม สหกรณ์วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และองค์กรอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์แสวงหากำไร ไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุด โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นวอลเล็ต สบม.รุ่นอื่น ๆ จากตลาดรอง ผ่านวอลเล็ต สบม.ในแอปฯ เป๋าตังได้แล้ววันนี้ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungthai.com หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

พันธบัตรวอลเล็ตสบม.  ยิ่งออมยิ่งได้อายุ 4ปี และ10ปี บนเป๋าตัง เริ่ม 12ก.ค.64

 

พันธบัตรวอลเล็ตสบม.  ยิ่งออมยิ่งได้อายุ 4ปี และ10ปี บนเป๋าตัง เริ่ม 12ก.ค.64