ตามเป้า! 8 เดือน รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนกว่า 1 แสนล้าน

30 มิ.ย. 2564 | 08:29 น.

สคร. เผย 8เดือนรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายสะสมรวมกว่า 1 แสนล้าน โดย ณ สิ้น พ.ค.64 โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน เบิกจ่ายสูงสุด ขณะที่โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังล่าช้า

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 รัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรงมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม เป็นไปตามแผน โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 148,245 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุน 8 เดือนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนพฤษภาคม 2564) 34 แห่ง จำนวน 102,433 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และการเบิกจ่ายงบลงทุน 5 เดือนของรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2564 – เดือนพฤษภาคม 2564 ) 9 แห่ง จำนวน 45,812 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 106 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

“ในเดือนพฤษภาคม 2564 ส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดีและเป็นไปตามแผน นอกจากนี้ สคร. ได้ทำงานร่วมกับกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน และติดตามการแก้ไขปัญหากรณีที่การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป” ผอ.สคร กล่าว

ปานทิพย์ ศรีพิมล ผอ.สคร.

โดย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 รัฐวิสาหกิจหลายแห่งสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนหรือสูงกว่าแผน เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ของ รฟท. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี ของ รฟม. งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 ของ กฟผ. และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 ของ กฟภ.

 

ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) และโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม – ชุมพร และโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ของ รฟท. และโครงการแผนปรับปรุง และขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ณ พ.ค. 64

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

รฟท.ปรับแผนเพิ่มตู้ขนส่งสินค้า รองรับรถไฟจีน-ลาว

ส่องความคืบหน้า “ไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน” ถึงไหนแล้ว

โควิดเล่นงานรัฐวิสาหกิจ 7 เดือนส่งรายได้เข้าคลัง ต่ำเป้า 3.1หมื่นล้าน