"ประกันภัยข้าวนาปี 63" ธ.ก.ส.จ่ายค่าสินไหมเกษตรกรแล้วกว่า 370 ล้านบาท

03 กุมภาพันธ์ 2564

ธ.ก.ส.จ่ายค่าสินไหมทดแทนในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563  แล้วกว่า 370 ล้านบาท แก่เกษตรกรกว่า 32,000 ราย พื้นที่ปลูกข้าวกว่า 310,000 ไร่  บรรเทาความเสียหายและลดความเสี่ยงด้านการผลิต

 

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกรในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563  ไปแล้วจำนวน 8 ครั้ง เป็นเงินรวมกว่า 370.55 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับประโยชน์กว่า 32,000 รายพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 310,000 ไร่

 

 

ณิชา อวยพรรุ่งรัตน์

 

 

ตามที่ ธ.ก.ส. ได้มีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร โดยใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นผ่านโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมการทำประกันภัยบนพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ จำนวน 45.7 ล้านไร่นั้น

 

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ได้สิ้นสุดระยะเวลาการขอเอาประกันภัยแล้ว โดยคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 8 ภัย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม/ฝนตกหนัก ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ/พายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว/น้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ช้างป่า และภัยศัตรูพืช/โรคระบาด

 

ซึ่งเมื่อเกษตรกรผู้ทำประกันภัยได้รับความเสียหายจะทำการแจ้งความเสียหายที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ และเมื่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้รับข้อมูลรายงานความเสียหาย (ตามแบบรายงานความเสียหาย กษ 02 เพื่อการประกันภัย) ครบถ้วน จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรง 


 

"ในปีการผลิต 2563 ธ.ก.ส.ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วจำนวน 8 ครั้ง เป็นเงินรวมกว่า 370.55 ล้านบาท มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับประโยชน์กว่า 32,000 รายพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 310,000 ไร่ " นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ กล่าว

 

ทั้งนี้ หาก ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเร่งดำเนินการโอนเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยเร็ว ให้ทันรอบการผลิตถัดไป ทั้งนี้ ปีการผลิต 2563 มีเกษตรกรให้ความสนใจทำประกันภัยข้าวนาปีจำนวนกว่า 3,400,000 ราย พื้นที่การเกษตรกว่า 44.3 ล้านไร่

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ธ.ก.ส.พักหนี้เกษตรกร-เปิดสินเชื่อฉุกเฉิน 1หมื่นบาทดบ.คงที่ 0.1%ต่อเดือน 

“ประกันรายได้ยางพารา” โอนเงินไม่ได้ กว่า 3 หมื่นราย เช็ก ธ.ก.ส. ด่วน

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน กู้ 10,000 บาทไม่ต้องมีคนค้ำ ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่นี่