svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สิงห์อมควันกระอัก!!! ราคายาเส้นขึ้นซองละ 2 บาท

08 พฤษภาคม 2562

ราคายาเส้นขึ้นราคาทันที 2-3 บาท หลังครม.ปรับเพิ่มภาษีครั้งแรกในรอบ 40 ปี หวังลดการบริโภค หลังยอดยาเส้นกระฉูด 26 ล้านกิโลกรัม  

               มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่เห็นชอบให้ขึ้นภาษีสรรพสามิตยาเส้นจาก 0.005 บาทต่อกรัม เป็น 0.1 บาทต่อกรัม หรือเพิ่มขึ้น 20 เท่านายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการ สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า เป็นการปรับเพิ่มภาษีครั้งแรกในรอบ 40 ปี ส่งผลให้ราคาขายปลีกยาเส้น ปรับขึ้นทันทีในวันนี้(8 พฤษภาคม) โดยยาเส้นขนาดบรรจุ 20-30 กรัมต่อซอง เพิ่มขึ้นจาก 10 บาทเป็น 13 บาท  ขณะที่ยาเส้นซองเล็กขนาดบรรจุไม่ถึง 10 กรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก  5 บาท เพิ่มเป็น 7 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2 บาท  เพราะเดิมขนาด 10 กรัม กรมฯจะเก็บภาษี 5 สตางค์ ก็จะเพิ่มเป็น 1 บาทต่อ 10 กรัม

สิงห์อมควันกระอัก!!! ราคายาเส้นขึ้นซองละ 2 บาท

               ทั้งนี้ หลังจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเมื่อปี 2560 ทำให้ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตเพิ่มขึ้น คนจึงหันมาสูบยาเส้นแทน โดยปริมาณการบริโภคยาเส้น ปรับเพิ่มขึ้นจาก  12 ล้านกิโลกรัมเป็น 26 ล้านกิโลกรัม ดังนั้นกรมฯ ต้องปรับขึ้นภาษียาเส้น เพื่อลดช่องว่างราคาขายปลีกบุหรี่กับยาเส้นจากเดิม 300 เท่า เหลือ 17 เท่า เพราะไม่ต้องการส่งเสริมให้คนบริโภคในสิ่งที่เป็นอันตราย เพราะไม่ได้ผ่านการอบที่ได้มาตรฐานและยังไม่มีก้นกรองอีกด้วย

สิงห์อมควันกระอัก!!! ราคายาเส้นขึ้นซองละ 2 บาท

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นภาษียาเส้น จะไม่กระทบกับเกษตรกรหรือผลผลิตชุมชน เพราะผู้ผลิตรายเล็ก ที่มีการขึ้นทะเบียน บ่ม หั่นใบยาขายให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี เพราะภาษีจะไปถูกคิดรวมตอนเป็นบุหรี่ซิกาแรต จะมีเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ประมาณ 20-30 แห่งเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้

นอกจากนั้น ครม.ยังเห็นชอบขยายเวลาปรับอัตราภาษีบุหรี่เป็นอัตราเดียวที่เป็น 40% จากปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 20% และ 40% ออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัว ซึ่งในส่วนนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับการจัดเก็บรายได้จากภาษีบุหรี่ ที่คาดว่าในปีงบประมาณ 2562 จะจัดเก็บรายได้จากภาษียาสูบ60,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนจะกระทบรายได้ในปี 2563 หรือไม่ต้องมาดูอีกครั้งหนึ่ง


สิงห์อมควันกระอัก!!! ราคายาเส้นขึ้นซองละ 2 บาท

สิงห์อมควันกระอัก!!! ราคายาเส้นขึ้นซองละ 2 บาท