svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“คมนาคม” สั่งรฟท.-ทล. เร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชน

07 กรกฎาคม 2565

“คมนาคม” ถกรฟท.-ทล. ลุยแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชน หลังชาวบ้านรับผลกระทบสร้างไฮสปีดเชื่อม3สนามบิน-ไฮสปีดไทยจีน เล็งเช่าที่ดิน สร้างที่พักใหม่

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม ว่า เบื้องต้นที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ 

 

 


“ได้มีข้อสั่งการให้แต่ละหน่วยงานดำเนินงานตามระเบียบ คำสั่ง และข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป” 

สำหรับการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนในที่ดินของ รฟท. โดย รฟท. ได้ร่วมกับ กคช. ลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 1.ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ย่านพหลโยธิน เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ และพื้นที่บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 2.ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (EEC) 3.ชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างพัฒนาบึงมักกะสัน กรุงเทพฯ รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่โดย รฟท. ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก พอช. และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) ในการสำรวจพื้นที่ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ – สงขลา 

 

 

“คมนาคม” สั่งรฟท.-ทล. เร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชน
ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ รฟท. ได้พิจารณากรณีการขอเช่าที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนโรงปูนตะวันออก กรุงเทพฯ และเห็นว่าควรนำนโยบายของกระทรวงฯ มาใช้ในการพัฒนาที่พักอาศัยในแนวสูงเพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวในเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสด้านอาชีพให้กับชุมชนควบคู่กันไป ซึ่ง รฟท. จะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนต่อไป 
 

นอกจากนี้ รฟท. ยังได้รายงานปัญหาการใช้ประโยชน์ของชุมชนที่เช่าที่ดินของ รฟท. ได้แก่ 1.ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง ช่วงชุมทางตลิ่งชัน - ศิริราช กรุงเทพฯ (บางระมาด และพุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพฯ) 2.กรณีการคิดอัตราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตามอัตราค่าเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยของชุมชนพระราม 6 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 3.การแก้ปัญหาพื้นที่เช่าชุมชนตลาดบ่อบัว จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรัง และชุมชนรถไฟสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่ และ 4.กรณีการดำเนินการทางกฎหมายกับสมาชิกที่ไม่ชำระค่าเช่า และกรณีการขอคืนพื้นที่เช่าในส่วนที่เป็นถนนสาธารณประโยชน์ และในส่วนที่ชุมชนไม่ประสงค์จะขอเช่าพื้นที่ โดย พอช. และชุมชนจะสำรวจข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแก่ รฟท. ต่อไป

 

“คมนาคม” สั่งรฟท.-ทล. เร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชน

 


ส่วนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนในที่ดินของ ทล. ได้แก่ 1.ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางด่วนยกระดับพระรามสอง - วังมะนาว ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะทำงานของ ทล. ได้ประชุมร่วมกับ พอช. และภาคประชาชน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้แต่ละฝ่ายพิจารณารายละเอียดเวลาที่ชัดเจน เมื่อได้กรอบระยะเวลาที่ชัดเจนจะนัดประชุมอีกครั้ง  2.กรณีโครงการก่อสร้างสำนักงานแขวงการทาง ชุมชนสะพานร่วมใจ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยคณะทำงานของ ทล. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนชุมชนสะพานร่วมใจ ผู้แทน P-MOVE ผู้แทนกรมธนารักษ์ และผู้แทน พอช. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้เชิญกรมธนารักษ์มาร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ทั้งนี้ ทล. อยู่ระหว่างการประสานกับผู้แทน P-MOVE เพื่อจัดทำแผนผังแสดงขอบเขตที่ดินที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอกรมธนารักษ์พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง