svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“สมัชชาคนจน” เฮ “นิพนธ์”แก้ปัญหาที่ดินนครพนมได้ข้อยุติ 

06 ธันวาคม 2563

“สมัชชาคนจน”เฮลั่น! “นิพนธ์”แก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์"โคกภูกระแต"และ "ดงคัดเค้า" จ.นครพนม จนได้ข้อยุติ หลังถูกละเลยมานาน 

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของสมัชชาคนจน กรณีปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์โคกภูกระแต-บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม และกรณีปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ดงคัดเค้า ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม และตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและชี้แจงการดำเนินงาน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในการปัญหาที่ดิน ที่มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างความมั่นคง สนองนโยบายการบริหารของรัฐบาล โดยตนรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่ดินของกลุ่มสมัชชาคนจนทั้งหมด 9 กรณี 
 

“สมัชชาคนจน” เฮ “นิพนธ์”แก้ปัญหาที่ดินนครพนมได้ข้อยุติ 
 

ในส่วนของจังหวัดนครพนมมีปัญหาข้อเรียกร้อง 2 กรณีคือ กรณีปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกภูกระแต-บ้านไผ่ล้อม” ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ไว้ เมื่อปี 2483 และได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง(นสล.)เลขที่ 7941 ซึ่งพื้นที่บางส่วนได้กันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม และเป็นพื้นที่รองรับการดำเนินการ  ซึ่งส่วนที่ราชการใช้ประโยชในบางส่วนพื้นที่ที่ราษฎรครอบครองได้จ่ายค่าทดแทนแล้ว

“สมัชชาคนจน” เฮ “นิพนธ์”แก้ปัญหาที่ดินนครพนมได้ข้อยุติ 

ส่วนที่กลุ่มสมัชชคนจนร้องเรียนเป็นพื้นที่นอกเหนือจากบริเวณดังกล่าวโดยกลุ่มสมัชชาคนจนได้เรียกร้องว่าการรังวัดมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ทับที่ราษฎร และมีผู้ถูกฟ้องดำเนินคดีต่อศาล โดยศาลจังหวัดนครพนมและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทไม่มีสภาพเป็นป่าเป็นแหล่งชุมชนมีหมู่บ้านและส่วนราชการต่าง ๆ และกำลังพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะถอนสภาพความป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ดังนั้น จึงไม่สมควรให้ออกจากที่ดินสาธารณประโยชน์ "โคกภูกระแต-บ้านไผ่ล้อม" ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันให้จังหวัดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยนำกฎหมายการปฏิรูปที่ดินมาเป็นแนวทางการพิจารณาดำเนินการ พร้อมเสนอไปยังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ที่ประชุมเห็นชอบต่อไป

“สมัชชาคนจน” เฮ “นิพนธ์”แก้ปัญหาที่ดินนครพนมได้ข้อยุติ 

จากนั้นในภาคบ่าย นายนิพนธ์ และคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพข้อเท็จจริงสำหรับการทำประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์“ดงคัดเค้า” ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ใช้เป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน 3 แปลง ครอบคลุม 2 อำเภอ คือเลขที่ 0824 ตำบลนาหนาด(อุ่มเหม้า) อำเภอธาตุพนม  เลขที่ 33620 ตำบลพุ่มแก เลขที่ 33621 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก โดยสมัชชาคนจนได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยนช์”ดงคัดเค้า” ในท้องที่อำเภอธาตุพนม และอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม  เพื่อทราบขอบเขตที่แท้จริง เนื่องจากการออก น.ส.ล มีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตำแหน่งโดยออกทับที่ดินของประชาชน

“สมัชชาคนจน” เฮ “นิพนธ์”แก้ปัญหาที่ดินนครพนมได้ข้อยุติ 

ในที่ประชุมได้ให้มีการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ให้มีความชัดเจนและตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขึ้นทะเบียนที่หลวง ที่เคยขึ้นไว้เมื่อปี 2529 และปี 2539 การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน 3 แปลง ขอให้ตรวจสอบอาณาเขตใหม่ เนื่องจากเป็นปัญหาพื้นที่เรื้อรังมานานและประชาชนมีความเห็นต่างในการนำที่ดินไปจัดให้กับผู้บุกรุกเพื่อประกอบการพิจารณา โดยสั่งการให้ทางจังหวัดเร่งรัดดำเนินการ  ส่วนกรณีผู้ที่ถูกดำเนินคดีหลังจากที่ศาล มีคำพิพากษา ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดได้หารือกับทางอัยการ ถึงแนวทางในการดำเนินการอย่างไรต่อไป 

ในการนี้ รมช.มหาดไทยได้มอบหมายให้ผวจ.นครพนม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจและรับรองการใช้ประโยชน์พร้อมรายงานโดยเร็วที่สุด